Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.05.2020

Stenevik ny styreleder

Sildelagets årsmøte

Lars Ove Stenevik tar over etter Jonny Garvik som styreleder i Norges Sildesalgslag. Han ble valgt under det digitale årsmøtet tirsdag 26. mai.

– Jeg skal prøve å gjøre en god jobb for laget og alle medlemmene, sa Stenevik på telefon inn til årsmøtet like etter valget.

– Jeg lover å lytte til alle, men kan nok ikke love å gjøre alle til lags. Verden er i utvikling og det er viktig at Sildelaget er med på utviklingen og i takt med tiden, sier Stenevik på sildelagets nettside.

Avtroppende styreleder Jonny Garvik takket både styret og administrasjonen i Sildelaget samt de andre organisasjonene i næringen for godt samarbeid i årene hans som styrets leder.

Etter Sildelagets digitale årsmøte er det nye styret i Norges Sildesalgslag som følgende:

 • Styrets leder: Lars Ove Stenevik (ny)
 • Styrets nestleder: Jan-Erik Johnsen (gjenvalgt)

Styremedlemmer:

(Ringnot)

 • Eirin Roaldsen (gjenvalgt for 1 år)
 • Henning Veibust (ikke på valg)
 • Marius Ytterstad (ikke på valg)
 • Anders Remøy (ikke på valg)
   

(Trål)

 • Stig Arne Sævik (ny )
 • Kjell Svanes (ikke på valg)
   

(Kyst)

 • Einar Helge Meløysund (ny)
 • Rune Hovden (gjenvalgt)
 • Geir Stuve Rommetveit (ikke på valg)
 • Jan-Erik Johnsen (ikke på valg)
   

Ansattes Representant

 • Georg Wastian (ikke på valg)