Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.09.2017

Stemte for tredeling

Årsmøtet i Nordland

Årsmøtet i Nordland støtter en modell som innebærer en fremtidig tredeling av Norges Fiskarlag.

Norges Fiskarlag har siden Landsmøtet i 2015 arbeidet for å komme frem til en ny forenklet modell for fremtidig organisering. Fiskarlaget består nå av sju regionale enheter, samt to gruppeorganisasjoner.

Årsmøtet i Nordland Fylkes Fiskarlag har med dette støttet en av de to mest aktuelle modellene som også de øvrige delene av organisasjonen har bifalt.

Modellen innebærer en organisering av Fiskarlaget i to landsdelslag, samt en gruppeorganisasjon for havfiskeflåten; med Nord-Norges Fiskarlag, Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt som fremtidig modell.

Tilfreds leder

Jeg er som leder i Norges Fiskarlag tilfreds med at mitt eget medlemslag har klart å konkludere i denne saken. Vi har nå et godt grunnlag for å arbeide videre for å skape en kraftfull og modernisert organisasjonsstruktur til beste for norske fiskere, sier Kjell Ingebrigtsen.

Prosessen videre

Det er Landsmøtet i Norges Fiskarlag som skal gjøre endelig vedtak saken. Landsmøtet holdes i Trondheim 1.-2. november i år.

Organisasjonsprosessen vil deretter tas videre ved at Landsstyret gis mandat til å arbeide videre med detaljene i rammeverket frem mot Landsmøtet i 2019.