Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.02.2021

Steinar Jonassen tilbake

Engasjert i en periode

Steinar Jonassen er midlertidig hentet tilbake som daglig leder ved kontoret til Nordland Fylkes Fiskarlag. Han er engasjert frem til en ny daglig leder er på plass.

Steinar Jonassen ble i juni i fjor pensjonist og sluttet da som daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag etter 35 år i arbeid for Nordlandsfiskerne.

Nå hentes han tilbake i en overgangsperiode frem til en ny daglig leder er på plass, etter at styret og Hans Fredrik Sørdal mandag ble enige om å avslutte arbeidsforholdet. 

-Vi vil gå i gang med rekrutteringsprosessen for å få på plass en ny daglig leder så snart som råd, opplyser styreleder Jan Fredriksen.

Steinar Jonassen skal primært arbeide på kontoret i Bodø sammen med lagets to øvrige ansatte, samtidig som det tilrettelegges for mulighet for hjemmekontor i Svolvær. 

-Jeg trives godt i min nye tilværelse som pensjonist. For å avhjelpe i den situasjonen fylkesfiskarlaget er kommet i sa jeg meg likevel villig til å påta meg et tidsbegrenset engasjement som daglig leder. 

Steinar Jonassen har samme kontaktinfo som tidligere og er alt i gang med arbeidet fra Nordland Fylkes Fiskarlags kontor i Bodø.