Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.10.2013

Statssekretær fra Hordaland

Den nye regjeringen

Amund Drønen Ringdal (34) fra Austevoll er utnevnt til statssekretær for den nye fiskeriministeren. Han har blant annet bakgrunn fra havbrukssektoren og arbeider nå i dataselskapet Microsoft.

Han kommer fra stillingen som samfunnskontakt i Microsoft.

Ringdal har politisk erfaring fra tiden som nestleder i Unge Høye i perioden 2002-2004 og som rådgiver for Høyres gruppe på Stortinget, med blant annet ansvar for havbrukssaker.

Han har også jobbet som prosjektleder for samfunnskontakt i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) og har også arbeidserfaring fra fiskeri- og havbruk.

Han har vært nestleder i Kysten inn i EU.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker sier til FiskeribladetFiskaren at hun er svært fornøyd med å få med Ringdal på laget.

Rådgiver fra Troms

Victoria Braathen (28) , som i dag er politisk rådgiver for Tromsø-ordføeren, får den samme rollen hos den nyutnevnte fiskeriministeren Aspaker, melder FiskeribladetFiskaren.

Hun er født i Tromsø og oppvokst i Sø-Varanger og Målselv.

Hun har tatt mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen, mastergrad i handelsrett ved Universitetet i Dundee (Skottland) og har studieopphold i Tsjekkia og Russland.

Etter endte studier har hun jobbet ett år ved Nord-Norges representasjonskontor i Brussel.

Fø ordføerens kontor var hun rådgiver i Akvaplan Niva med særskilt ansvar for Arctic Frontiers.