Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.10.2021

Sør bekrefter retning

Årsmøtevedtak

Fiskerlaget Sør har i et ekstraordinært årsmøte gjort vedtatt om tilslutning til den pågående organisasjonsprosessen om å forenkle sammensetningen av medlemslag i Norges Fiskarlag.

Fiskerlaget Sør holdt sitt ekstraordinære årsmøte på den digitale plattformen teams søndag 3. oktober.

Den eneste saken i møtet var behandling av den pågående prosessen i Fiskarlaget om å forenkle driften i organisasjonen og redusere antallet regionale fiskarlag fra sju til to.

Tre innledere

I forbindelse med saken innledet rådgiver Hanna Bakke-Jensen til arbeidet og prosessen som er gjort med et arbeidsprogram for Norges Fiskarlag. Denne saken er nå på høring i organisasjonen før sluttbehandling på landsmøtet 3.-4. november.

Dernest innledet Vidar Ulriksen og leder Lennart Danielsen i Organisasjonssaken.

Vidar Ulriksen er hentet inn som prosessleder for arbeidet i forhandlingsutvalget for et Sør-Norges Fiskarlag som er tenkt sammensatt av de fire medlemslagene: Fiskerlaget Sør, Fiskarlaget Vest, Sogn og Fjordane Fiskarlag og Møre og Romsdal Fiskarlag.

Fornøyd leder

Leder Lennart Danielsen i Fiskerlaget Sør sier det i møtet kom gode kommentarer og innspill fra representantene som gir et sterkt mandat å jobbe videre med i forhandlingene.

-Jeg er fornøyd med at årsmøtet er positive til den pågående prosessen og målet om et sterkere Fiskarlag også for medlemmene i Sør. Dette er en viktig prosess og det var blant annet tydelig fra flere av delegatene at de er veldig opptatt av at de forvalter Fiskerlaget Sør sin over 115 år lange historie – samtidig som de skal jobbe for en sterk posisjon for fiskerne i sør i fremtiden.

Vedtaket fra møtet:

  • Årsmøtet tar innledninger fra Hanna Bakke Jensen, Vidar Ulriksen og Lennart Danielsen til orientering.

  • Årsmøtet viser til Landsstyret i Norges Fiskarlags vedtak fra 16. juni 2021 om ny organisasjonsprosess og oppnevning av forhandlingsutvalg i henholdsvis Samarbeidsrådet Nord og Sør for videreføring av arbeidet med etablering av to nye medlemslag.

  • Årsmøtet gir forhandlingsutvalget mandat til å gå videre i prosessen for sammenslåing av medlemslagene i Samarbeidsråd Sør, med mål om at stiftelse av nytt lag er gjort innen Norges Fiskarlags Landsmøte i 2023.

  • Årsmøtet forutsetter at styret holdes løpende orientert om forhandlingsutvalgets progresjon. Videre forutsetter Årsmøtet at detaljer for organisasjonsstruktur, økonomi, representasjon og lokallagenes rolle i nytt lag legges frem og behandles i ordinært årsmøte i 2022 eller ekstraordinært årsmøte i 2023.