Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.07.2021

Sommerinfo

Fellesferien

I Norges Fiskarlag vil vi i administrasjonen være tilgengelig på telefon gjennom hele sommeren. Ferieavviklingen skjer i hovedsak i juli og vi har derfor redusert bemanning. Vi ønsker deg en flott sommer!

Kontoret er bemannet gjennom hele sommeren.

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vi altså vil ha redusert bemanning fremover som følge av ferieavvikling.

Våre medlemslag vil ved lokal ferieavvikling sette sin telefon videre til Trondheim. Du trenger derfor ikke treffe dem du vanligvis kommer til på telefonen, men vi som er på jobb vil gjøre vårt beste for å bistå og gi svar og avklaringer.

På nett og i medlems-appen vil det spesielt i juli merkes at det er ferietid, på den måten at nyhetsstrømmen normalt er lavere i denne perioden. Vi legger likevel opp til at viktig informasjon skal bli gjort tilgjengelig. Vi vil spesielt i appen komme med intern informasjon og relevante oppdatringer.

Sørg derfor at du som medlem har lastet ned appen via App Store eller hos Google Play.

Vi ønsker deg en flott sommer!