Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.02.2023

– Som å vinne i Lotto

Vant frem hos direktoratet

– Dette er som å vinne i Lotto! Jeg ble glad, både for å vinne frem med saken og fordi jeg fikk uvurderlig hjelp fra Fiskarlaget, sier fisker Jens-Einar Bjørkås Johnsen fra Båtsfjord.

47-åringen fra Båtsfjord fikk i november brev fra Fiskeridirektoratet med varsel om administrativ inndragning på knappe 160 000 kroner.

Bakgrunnen for den varslede inndragningen var knyttet til bestemmelsene om samfiske i deltakerloven og gjaldt samfiske etter torsk i vinterfisket i 2022.

Jens-Einar Bjørkås Johnsen er medlem i Fiskarlaget og tok umiddelbart kontakt med våre jurister.

– Jeg er glad for at jeg er medlem og for at jeg har fått hjelp. Denne saken hadde jeg nok ikke klart å løse uten den juridiske medlemsbistanden som Norges Fiskarlag gir, sier han.

To saker – likt utfall

Det er Fiskarlagets advokat Bjørn Kvello som har bistått i både saken til Bjørkås Johnsen og en tilsvarende samfiskesak, også den fra Finnmark.

– Jeg har bistått to fiskere som hver har deltatt i to forskjellige samfiskelag etter torsk i januar og mars i 2022. De har fått varsel om administrativ inndragning av verdien av fangst, forklarer Kvello.

Han forteller at den ene ble varslet om at direktoratet ønsket å inndra fangstverdi på 38 754,50 og den andre 159 398,89 kroner.

Samfiske etter torsk

– Årsaken til varslene var at Fiskeridirektoratet mente at det passive fartøyet i samfiskelagene ikke var egnet, bemannet og utstyrt for fiske etter torsk, hyse og sei, jf. deltakerforskriften § 12 bokstav c. Dette da de passive fartøyene lå på land, forklarer Bjørn Kvello.

Etter at Norges Fiskarlag gikk gjennom saken og henvendte seg til Fiskeridirektoratet, har direktoratet valgt å avslutte begge sakene uten å gjennomføre den varslede inndragningen.

– Dette betyr at det i alle fall under visse forutsetninger må legges til grunn at det passive fartøyet i et samfiskelag som fisker etter blant annet torsk kan ligge på land, påpeker Kvello – og legger til for ordens skyld at det er andre regler som gjelder for samfiske etter pelagiske arter.