02.05.2024

Søker ny rådgiver

Kroknes trapper ned

Båteierseksjonen i Norges Fiskarlag søker nå etter en rådgiver. Søknadsfristen er 21. mai. Det gjøres samtidig endringer i Båteierseksjonen.

Båteierseksjonen er en av to selvstendige tariffseksjoner tilknyttet Norges Fiskarlag og har to stillinger.

Seksjonen har nå startet en prosess med å rekruttere en ny medarbeider. Det gjøres med bakgrunn i at mangeårig seksjonsleder i Båteierseksjonen, Geir Kroknes, har valgt å trappe noe ned.

Administrativ endring

Geir Kroknes (bildet) har arbeidet i redusert stilling fra 1. januar i år, og fra 1. mai byttet han også stillingstittel til seniorrådgiver, mens Heidi Merethe Rånes overtar stillingen som daglig leder/seksjonsleder.

Heidi M. Rånes opplyser at seksjonen har som mål å få den nye ansatte på plass innen høstens tarifforhandlinger.

-Den nye medarbeideren vil få arbeide sammen med oss to fram til sommeren 2025, da Geir planlegger å gå av. Dette tror vi vil gi anledning til å få en god erfaringsoverføring til vår nye kollega med tanke på den lange erfaringen Geir har fra næringen, sier seksjonsleder Heidi M. Rånes.

Den nye stillingen

Båteierseksjonens hovedformål er å ivareta båteiernes interesser i forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold. Gjennom forhandlinger og rådgivning gir seksjonen medlemmene den nødvendige støtten i deres arbeidshverdag.

-Vi ønsker å utvide teamet vårt ved å ansette en ny medarbeider. Som rådgiver hos oss vil du ha en sentral rolle i å ivareta medlemmenes økonomiske og sosiale rettigheter og interesser, skriver seksjonen i utlysningen som du i sin helhet kan lese her (lenke til Finn.no)