Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.06.2020

Søker havforsker/rådgiver

Fiskarlaget

Norges Fiskarlag søker en havforsker og rådgiver som skal arbeide både med miljøsertifisering og med ressursforvaltning. Søknadsfrist 3. juli.

Norges Fiskarlag har på vegne av den norske sjømatnæringen ansvar for miljøsertifiseringer av norske fiskerier i henhold til den internasjonale standarden Marine Stewardship Council (MSC). 

Norges Fiskarlag ønsker nå å styrke arbeidskapasiteten på sertifiseringsfeltet, i tillegg til å øke generell saksbehandlingskompetanse innenfor biologi/ressursforskning ved å søke etter en entusiastisk og kunnskapsrik havforsker/ rådgiver.

Stillingen vil ha et todelt ansvarsfelt. 50 % av kandidatens tid vil være avsatt til arbeid med miljøsertifisering og oppfølging av forvaltningsprosjekter som følger av dette. Den andre halvparten vil være avsatt til arbeid i Norges Fiskarlag med ressursforvaltning, arbeid med høringer, oppfølging av internasjonale organer som ICES, m.m.

Rollen som Havforsker/ rådgiver inngår i en administrasjon der du kan forvente en variert og fleksibel arbeidsdag med en rekke ulike oppgaver. 

Viktigste arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Rådgivning med hensyn til datagrunnlag for fiskerisertifiseringer
  • Oppfølging av forvaltningsprosjekter som følger av vilkår i MSC-sertifikater
  • Saksbehandling innenfor saksfelt knyttet til ressursforvaltning og fiskerireguleringer

Vi ønsker

Kandidaten vi søker etter må ha god kunnskap om bestandsforvaltning og biologi. Innsikt i utøvelse av fiske og miljømessige problemstillinger rundt dette er en fordel. Vi søker etter en person med fullført høyere utdanning, fortrinnsvis fiskeribiolog eller tilsvarende. Mye av arbeidet vil være rettet mot forskningsmiljøer, forvaltningsmyndigheter og inn mot egen organisasjon.

For å lykkes i stillingen mener vi det er essensielt at du demonstrerer spesialist kunnskap og faglig ekspertise innen eget felt, og deltar i kontinuerlig faglig utvikling.

  • Du forstår raskt komplekse spørsmål og saksområder, og tar sunne og rasjonelle vurderinger.
  • Du er systematisk i din tilnærming, planlegger fremover og gjør klare prioriteringer. 
  • Du kommuniserer på en klar og strukturert måte, og legger frem ditt budskap med autoritet og overbevisning.
  • Du samarbeider godt med andre, er tillitsvekkende, deler kunnskap og erfaring og trer støttende til for å nå teamets mål.

Som havforsker/ rådgiver i Norges Fiskarlag etterlever du organisasjonens regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet, og oppnår kvalitetsmessige gode resultater. 

Noe reiseaktivitet må påregnes i stillingen. For denne stillingen er det et absolutt krav å mestre et skandinavisk språk i tillegg til engelsk skriftlig og muntlig. 

Hva kan du forvente?

  • Spennende og variert stilling innenfor en framtidsnæring
  • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser

Norges Fiskarlag organiserer enefiskere, lottakere og fiskebåtredere, og er således en forening både for det man i andre næringer ville kalle arbeidstakere og arbeidsgivere, såvel som enkeltmannsforetak. I Norge anses alle fiskere som personlig næringsdrivende, noe som har følger både når det gjelder skatt og velferdsordninger.

Norges Fiskarlag bygger på lokale fiskarlag som er samlet i regionale fiskarlag, med omlag 140 lokallag og to gruppeorganisasjoner. Regionlagene er igjen med i henholdsvis Samarbeidsrådet Nord og Samarbeidsrådet Sør. Samarbeidsrådene har koordinerende funksjoner.