Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.05.2022

Søker fartøy

Opprenskning

Fiskeridirektoratet ønsker å leie ett større fartøy i omlag 40 døgn til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene fra Vestlandet til Barentshavet. Planlagt oppstart er i august.

Leiefartøyet søkes til det årlige opprenskningstoktet langs kysten

Fiskeridirektoratet opplyser at de søker et større fartøy i omlag 40 døgn til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene fra Vestlandet til Barentshavet.

Arbeidet pågår døgnkontinuerlig med slept redskap, på angitte stasjoner.

Tentativ oppstart august, men med mulighet for noe senere oppstart.

Fartøyet har fri bunkers i leieperioden, i tillegg til døgnleie.

Alle tilbud må sendes Fiskeridirektoratet via følgende utlysning:
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=330297&B=DFO

Frist: kl.10:00, den 30. mai 2022.