Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.05.2020

Søk på stipend

Fiskerlaget Sør

Fiskarlagsmedlemmer i Sør kan nå søke om stipend for utdanning eller til kurs og møter gjennom Apoteker Hegges Stipend. Søknadsfristen er 15. juni.

-I 1906 fikk yrkesfiskerne i sør hjelp av apoteker Hegge med å stifte «Østlandske Fiskeriselskap», som senere ble til Fiskerlaget Sør. Hegge opprettet dette stipendet med ønske om flere ungdommer i fiskerinæringen i sør. Det er gledelig at vårt distrikt i år har fått nye fiskerifaglig utdanningsmuligheter både ved Flekkefjord Videregående skole og Kalnes Videregående skole i Østfold. Vi håper elevene og andre ungdom som har tar fiskerifaglig utdanning eller skipperutdanning vil se verdien av medlemskap i Norges Fiskarlag og søke om stipend fra denne ordningen. Det sier Alf Erik Ulland, leder i Fiskerlaget Sør.

Nederst på denne siden finner du søknadsskjema og vedtekter for 2020.

Om fondet 

Avkastningen fra fondet nyttes til stipend til medlemmer som tar fiskeriutdanning og til kurs- og møteaktiviteter i regi av Fiskerlaget Sør. 

Stipend kan tildeles en eller flere fiskere innen lagets distrikt som går på fiskerfagskole. Styret kan også bevilge tilskudd til fiskere som tar annen utdanning innen fiskerifag. Tilskuddets størrelse fastsettes skjønnsmessig av styret i Fiskerlaget Sør.

  • Aktuelle søkere kan kontakte sitt lokallag i forbindelse med søknadsprosessen og
  • Søknadsfrist er 15. juni 2020. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til daglig leder Erlend Grimsrud i Fiskerlaget Sør