Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.03.2021

Søk om å delta

Hvalfangst 2021

Fartøy som ønsker å delta i årets fangst av vågehval må sende skriftlig søknad til Fiskeridirektoratet region Nordland. Påmelding til årets kurs er også åpnet. 

Søknad for å delta i årets hvalfangst er åpnet

Fiskeridirektoratet melder at fartøy som ønsker å delta i årets fangst av vågehval må sende skriftlig søknad til Fiskeridirektoratet region Nordland. 

Reguleringsforskriften for årets fangst er ikke vedtatt ennå, noe som betyr at første fangstdato heller ikke er klar. Årets kvote er på 1278 dyr, som er den samme som i 2020.

Fiskeridirektoratet arrangerer kurs for hvalfangere 17. mars 2021. Kurset er obligatorisk for nye hvalfangere, men også hvalfangere som har gjennomført kurs tidligere og som skal delta på årets fangst kan delta om de ønsker. På grunn av den pågående covid-19 pandemien vil kurset være digitalt og foregå på møteplattformen Teams.

Påmelding kan gjøres til Fiskeridirektoratet region Nordland ved Kathrine Stoltenberg eller Inger-Ann Zakariassen innen 12. mars.

Påmelding sendes på e-post til postmottak@fiskeridir.no og merkes med «påmelding kurs hvalfangere» i emnefeltet. Det må oppgis fullt navn og e-post adresse for oppkobling på Teams.