Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.02.2023

Søk NÅ!

Co2-kompensasjon

Garantikassen har sendt ut en påminnelse til alle som omfattes av kompensasjonsordningen for CO2-avgift. Det er svært viktig at det søkes om refusjon for 2022 innen søknadsfristen 28. februar, påpeker Garantikassen.

-Slik ordningen er innrettet, er det svært viktig av søknadsfristen overholdes, påpeker Garantikassen i en henvendelse til Norges Fiskarlag.

Vi gjengir derfor informasjon om ordningen og oppfordrer aktuelle rederi om snarest å følge opp saken.

Kompensasjonsordningen for CO2-avgift ble innført fra og med år 2020.

Bevilgningen til kompensasjonsordningen for CO2-avgift for driftsåret 2022 er på 346,8 mill. kroner. Dette er en økning med 91,8 mill. kroner i forhold til bevilgningen for driftsåret 2021.

Ordningen omfatter fiske- og fangstfartøy som er innført i registeret over merkepliktige norske fiskefartøy, og som har bunkret norsk avgiftsbelagt drivstoff. 
Bensindrevne fiske- og fangstfartøy er ikke omfattet av ordningen.

Det er en forutsetning at fisket er drevet i nære farvann (innenfor 250 n.m. fra grunnlinjen).

Fiske- og fangstfartøy som oppfyller vilkårene for kompensasjon, er som tidligere år delt inn i tre fartøygrupper: kystflåten, havflåten og kystrekeflåten. Inndelingen foretas av Fiskeridirektoratet.

Søknadsskjema for ordningen finnes under emnefeltet Søknader på Garantikassens hjemmeside www.garantikassen.no.

Søknadsfristen er altså: 28. februar 2023