08.04.2024

Snøkrabbe miljøsertifisert

Får MSC-merke

Det norske fisket etter snøkrabbe er nå sertifisert i henhold til Marine Stewardship Councils globalt anerkjente standard for bærekraftig fiskeri.

I en pressemelding fra MSC mandag informeres det om at norskfanget snøkrabbe nå kan merkes med MSC-merket.

Fiskeriet er sertifisert av det akkrediterte og uavhengige sertifiseringsselskapet Global Trust Certification Ltd., som har vurdert fiskeriet opp mot MSCs kriterier knyttet til bestandssituasjon, økosystempåvirkning og forvaltningspraksis.

Bestanden er per i dag i god forfatning og fiskeriet opererer innenfor et veletablert forvaltningsregime.

Ansvarlig klient er Norges Fiskarlag, som gjennomfører prosjektet i samarbeid med salgslagene og Norges sjømatråd.

Fiskeriet bruker kun teiner som redskap. Rundt 10.000 tonn MSC-sertifisert norsk snøkrabbe vil nå være tilgjengelig for innenlandsk konsum og til de globale eksportmarkedene.

-Ser gode utviklingsmuligheter

Gisli Gislason, programdirektør for Nord-Atlanteren i MSC mener sertifiseringen har stor betydning.

-Dette er Norges første MSC-sertifiserte krabbefiskeri. De viktigste eksportmarkedene for snøkrabbe er USA og Asia. I disse markedene hvor det er en stadig økende etterspørsel for bærekraftig sjømat, vil MSC sertifiseringen av den norske snøkrabben forhåpentligvis bidra til enda bedre markedstilgang. Vi ønsker snøkrabben velkommen og gratulerer Fiskarlaget og hele den norske fiskeri- og sjømatnæringen.

Også Synne Guldbrandsen, markedssjef i Norges Råfisklag er positiv til dagens nyhet:

-Vi er svært tilfredse med det positive utfallet av sertifiseringsprosessen, og fornøyd med at snøkrabben nå kan benytte MSC sin logo for bærekraftig fiske.

Det er som nevnt Norges Fiskarlag som er ansvarlig klient i Norge, og det er seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen som arbeider med sertifiseringsspørsmål på vegne av alle norske aktører.

-MSC-sertifiseringer tar lang tid, men så er det også svært grundige prosesser. Det er svært hyggelig å nå kunne ønske snøkrabben velkommen blant norske MSC-sertifiserte fiskerier.

Også fra Japan er dagens nyhet godt tatt imot. Kozo Ishii, programdirektør for MSC i Japan sier:

-Jeg ønsker å gratulere fiskeriet, styringsorganene, og alle interessentene som har vært involvert i denne i denne sertifiseringsprosessen for deres innsats og engasjement for bærekraft. Snøkrabbe er en av de mest populære sjømatartene i Japan, og Norge en av de største leverandørene av snøkrabbe til Japan. Siden etterspørselen av MSC sertifisert sjømat øker i Japan, mener jeg at denne storslåtte prestasjonen vil skape mye interesse fra det japanske markedet.

For spørsmål:

Marine Stewardship Council; Gisli Gislason, Program Director North Atlantic,

Norges Fiskarlag; seniorrådgiver Tor Bjørklund Larsen,