Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.11.2013

Snakk med EU om Skagerak

Brev sendt til FKD

Norges Fiskarlag ber norske myndigheter innlede en prosess med EU om å få en vitenskapelig gjennomgang av utbredelse og kvotefordelinger i Skagerak.

-Vi ber myndighetene ta opp saken med EU i desember når kvoteforhandlingene for 2014 skal gjennomføes i Bergen, opplyser assisterende generalsekretær Jan Birger Jøgensen (bildet).

Norges Fiskarlag tar i brevet som er sendt Fiskeri- og kystdepartementet til orde for at Norge må gå inn i dialogen med EU med krav om høyre kvoter.

Les hele brevet her: