Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.03.2017

Smekk fullt

Omlag 50 møttes

Velferden i Henningsvær var tirsdag kveld fylt til randen da fiskernes organisasjoner inviterte til fiskarmøte. Onsdag kveld holdes det et tilsvarende møte på Ballstad.

Det var nesten 50 mennesker i velferdslokalet da styreleder Jonny Caspersen i Norges Råfisklag ønsket velkommen. Sammen med ledelse og tillitsvalgte fra egen organisasjon, Fiskarlaget og Kystfiskarlaget ble det orientert og diskutert om en rekke saker og det ble et innholdsrikt og aktuelt møtepunkt for de mange fremmøtte.

– Jeg liker å møte kolleger, og det er også en viktig del av min hverdag som leder i Norges Fiskarlag å bidra til å synliggjøre hva jeg og vi bidrar med på vegne av fiskerne. Det sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen, som også deltar onsdag kveld klokken 19 når det trommes sammen til et tilsvarende møte på Fiskarheimen på Ballstad.

Arealkonflikt
I møtet i Henningsvær orienterte blant annet daglig leder Steinar Jonassen i Nordland Fylkes Fiskarlag om status og det videre arbeidet som må gjøres knyttet til areal- og brukskonflikten som det har vært tilløp til denne sesongen.

– Som organisasjon arbeider vi med tanke på å få en god avklaring på plass foran neste vintersesong, understreket Kjell Ingebrigtsen i den påfølgende debatten.

– Fiskarlagets utgangspunkt i saken er å få på plass nødvendige kjøreregler slik at alle bruksgrupper kan gjøre sitt arbeid på havet på en god måte. Alle skal kunne leve på og av havet, sa Ingebrigtsen om Fiskarlagets tilnærming i saken.

Steinar Jonassen opplyste at alle innspill i saken blir tatt videre inn i den saksbehandlingen som nå gjøres for å få til en god løsning.

– Vi vil kjøre en bred intern prosess sammen med våre lokallag, sa Jonassen.

Naturfondet deltok
Verdens naturfond ved Fredrik Myhre orienterte også om sitt engasjement og samarbeid med fiskerne og andre om oljestandpunktene knyttet til de sårbare gyte- og oppvekstområdene i Lofoten og Vesterålen.

Myhre understreket spesielt at korallrevområdene ved Røst er særlig utsatte og sårbare.

– Revet ved Røst er verdens største rev i sitt slag. Revet har en spesielt viktig funksjon for de ulike fiskeslagene, og det er en kunnskap vi arbeider for å formidle til både dere som fiskere og til våre myndigheter, sa Fredrik Myhre.