Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.08.2020

Smartbøyer testes

Delta i brukerundersøkelse!

Kystverket arbeider med nye løsninger for navigasjon og værobservasjoner og ber nå om tilbakemeldinger i en brukerundersøkelse av en ny type smart navigasjonsinstallasjon.

Siden oktober 2018 har Kystverkets Senter for Farled Fyr og Merker (FFM) hatt en såkalt «SmartBøye» stående på «Fauskane» som ligger om lag 15 nautiske mil nordvest av Alnes Fyrstasjon utenfor Ålesund.

SmartBøyen fungerer som en vanlig navigasjonsinstallasjon i tillegg til at den er utrustet med en del sensorteknologi for å registrere de faktisk meteorologiske forholdene på stedet, som vind, bølger, strøm og temperatur.

Senter for Farled Fyr og Merker har fått i oppdrag å kartlegge behovet for og nytten av «Smarte navigasjons -installasjoner». Hovedfokus i prosjektet er sjøsikkerhet. FFM skal også kartlegge hvilke øvrige sensorer som kan bidra til andre samfunnsnyttige formål. Dette kan være registrering av alger, plast, olje og andre miljøgifter. 

«Fauskane» er et værutsatt område og Kystverket opplyser at det var et bevisst valg av sted som lå bak testene på hva en slik bøye er god for, i alle værforhold. 

Bøyen har registrert en maksimal bølgehøyde på 18,9 meter og en vindstyrke på 29,41 m/s (full storm) i kastene. I en periode var den også ute av drift som følge av de røffe værforholdene i området.

Kystverket ber nå ulike brukergrupper om bistand til å utvikle denne nye typen tjeneste og løsning, og også tilbakemeldinger som kan bidra til å se om det er aktuelt med flere slike lokasjoner langs norskekysten. Det er derfor opprettet en brukerundersøkelse som skal kartlegge dette.

Fiskarlaget oppfordrer våre medlemmer og andre brukere av denne typen tjenester om å bidra med sine erfaringer. Muligheten til å svare er åpen til 1. september.

  • Trykk HER å bli videresendt til brukerundersøkelsen

Bøyen ligger i følgende posisjon:N 62° 34’01,9 – E 005° 43’35,2 Denne posisjonen vil ikke alltid oppleves å være 100 prosent lik, fordi bøyen flytter seg rundt innenfor en radius på cirka 50 meter – alt etter hvordan strømmen setter og vinden båser.