Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.05.2015

Skuffende og lite nytt

Stortingsmelding om globalisering og handel

Regjeringen gir en god analyse av de handelspolitiske utfordringene, men vi er fra næringen side skuffet over dagens melding om globalisering og handel, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Sjømatalliansen har fredag publisert en felles pressemelding etter at regjeringen la frem stortingsmeldingen om globalisering og handel.

I pressemeldingen understrekes det at:

Sjømatalliansen har store forventninger til regjeringens handelspolitikk. Imidlertid skuffer regjeringen i sin stortingsmelding om globalisering og handel. Dette er et avgjørende viktig politikkområde for oss, sier leder i Norges Fiskarlag, og talsmann for Sjømatalliansen Kjell Ingebrigtsen.

Han roser regjeringen for å sette handelspolitikk høyt på dagsorden, men mener regjeringen ikke er konkret nok i hvordan sjømatnæringen skal gis økt prioritet til arbeidet med å sikre frihandel for sjømat, bl.a. til EU-markedet.

-Vi er forundret og skuffet over at regjeringen under pågående forhandlinger med EU innenfor områdene sjømat, landbruk (EØS-avtalens artikkel 19), og Norges EØS-kontingent, avviser å koble områdene landbruk og sjømat. Regjeringen gir i meldingen en grundig og god analyse av de utfordringer sjømatnæringen står overfor i viktige markeder, men etter vår mening klarer regjeringen ikke å følge opp med gode og konkrete tiltak, understreker Ingebrigtsen.

Les hele pressemeldingen med alliansen forslag til tiltak her: 20150529_PRM fra Sjømatalliansen_Stortingsmelding om globalisering og handel.pdf

Les regjeringens omtale av saken

  • Sjømatalliansen er etablert av Sjømat Norge (tidligere FHL), Norske sjømatbedrifters landsforening (NSL), Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Norges Råfisklag og Norges Sildesalgslag.
  • Ytterligere kommentarer:Kjell Ingebrigtsen, tlf. 922 84 719