Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.08.2021

Skap ro!

Årsmøtevedtak

Fiskerne maner politikerne til å bidra til å fjerne usikkerheten for om hvordan fiskerinæringen bør se ut i fremtiden. Politisk polarisering skape usikkerhet og er helt klart med på å svekke den nødvendige utviklingen til næringen, heter det i et årsmøtevedtak.

Det var under det felles årsmøtet mellom Fiskarlaget Vest og Møre og Romsdal Fiskarlag at det tirsdag ettermiddag ble debattert «Hvordan skal fiskerinæringen se ut i framtida».

I alt tre innledere deltok med sine respektive innspill og vurderinger:

  • Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen, NFD
  • Fiskeripolitisk talspers Cecilie Myrseth, AP
  • Forsker Øystein Hermansen, Nofima

Årsmøtet påpeket at: «Dessverre konstaterer årsmøtet at det for tiden virker til å være stor uenighet mellom «blokkene» i politikken om hvordan fiskerinæringen bør se ut i fremtiden. Denne polariseringen er med på å skape usikkerhet blant aktørene og er helt klart med på å svekke den nødvendige utviklingen til næringen.»

En rekke moment ble tatt inn i vedtaket som du i sin helhet kan lese her: