Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.05.2022

Skal analysere søppel

Lager marin strategi

Landsstyret skal tirsdag plukke søppel og analysere funnene under en dagsekskursjon til øya Mausund på Trøndelagskysten. Styret gjør dette som et siste ledd i arbeidet med Norges Fiskarlags strategi med marin forsøpling.

«På lag med havet» er overskriften for strategiarbeidet og bakgrunnen for besøket til Mausund, i forbindelse med at Fiskarlagets nye handlingsplan skal vedtas onsdag formiddag.

Hele tirsdag 31. mai er satt av til at Landsstyret skal gjøre egne erfaringer gjennom strand- og plastrydding på holmer og skjær ved Mausund i Frøya kommune.

Før avgang fra Frøya med f.v. Hanne Hjelmungen Lorvik fra Handelens miljøfond, leder Kåre Heggebø, seniorrådgiver Maria Pettersvik Arvnes og generalsekretær Sverre Johansen.

Interne og eksterne råd

Det var Landsstyret som bestilte den nye, oppdaterte strategien på sitt møte i januar i år.

Siden den gang har det blant annet blitt innhentet innspill i hele organisasjonen og gjennomført et webinar, holdt som et åpent digitalt fiskarmøte.

Bakgrunnen for disse tiltakene er at det over tid har vært et stort trykk på næringa om å ta en større del av ansvaret for den dokumenterte marine forsøplinga.

– Fiskarlaget har erkjent at vi i enda sterkere grad må ta et slikt ansvar og vi har satt av tid og energi for å utarbeide et godt og helhetlig strategiprodukt, som vi deretter skal arbeide med langsiktig, sier leder Kåre Heggebø.

Det er Maria Pettersvik Arvnes og Marit Hiim Haugseth som har hatt hånd på prosjekt-rattet i arbeidet med handlingsplanen. De har på vegne av Fiskarlaget også søkt om og fått tildelt 450 000 kroner fra Handelens miljøfond til arbeidet og oppfølgingen av en Handlingsplan mot marin forsøpling.

Landsstyret går ombord i småbåter for å ta turen ut i skjærgården ved Frøya.

 

Lang og innholdsrik dag

Tirsdag har landsstyret avgang til Mausund fra Frøya klokken 0830 med en rekke poster på programmet frem til retur og ankomst tilbake til Frøya klokken 2030 på kvelden.

På øya Mausund tar Mausund feltstasjon jevnlig imot besøkende og tilbyr undervisning for både skoleelever og studenter, organisasjoner og forskningsmiljø. Denne dagen er altså Fiskarlagets landsstyre og ansatte gjester, sammen med de vi har invitert med oss.

Fra Fiskeridirektoratet skal Hilde Sofie Fantoft Berg delta for å fortelle om deres arbeid og handlingsplan, mens Hanne Hjelmungen Lorvik informerer om Handelens Miljøfond.

Først på dagen er det er satt av godt med timer til å gå på land på holmer og skjær helt ytterst mot havgapet for å se og plukke marint avfall der avfallet møter land.

– Jeg er spent på hva dagen vil bringe, sier Fiskarlagets miljøfaglige saksansvarlige Maria Pettersvik Arvnes.

Hun har altså forberedt dagen og hatt hånd på planarbeidet sammen med Marit Hiim Haugseth.

– I arbeidet med planen har vi erkjent at det er mulig å få til mye med relativt små grep. Dette har vi forsøkt å bygge inn i våre forslag til tiltak. Vi må som næring ha en enda mer proaktiv tilnærming til marin forsøpling enn vi har hatt til nå. Dette håper vi at planen skal bidra til å gjøre noe med, sier Pettersvik Arvnes.

– I tillegg til å fokusere på oss selv, forslår vi også økt dialog og kontakt mot og med andre aktører, som forvaltning, Norske Havner og ulike redskapsprodusenter, sier Marit Hiim Haugseth. Hun peker på at den typen dialog er viktig for å få en helhetlig tilnærming til å skape god praksis og gode løsninger i hverdagen på havet.

Marit Hiim Haugseth og Maria Pettersvik Arvnes har ledet arbeidet med handlingsplanen i administrasjonen. Her er de underveis til dagens strandhogg sammen med Roar Løkkeberg fra Mausund feltstasjon.

Vedtas onsdag

Utkastet til plan er lagt frem for styret og tirsdagen på Mausund representerer et siste konkretiserende arbeid med hva marin forsøpling handler om og innebærer.

Målet med dagen er at styret ved selvsyn skal få erfare påvirkningen det marine avfallet har på kystsonen. Avfallet som samles inn av Fiskarlagets landsstyre skal sorteres og det skal også være en egen diskusjon om tiltak blant annet basert på det avfallet som vil bli sortert.

– Jeg tror vi er på gang med en god og håndgripelig plan. Mitt håp er at dette skal bli så enkelt og lettfattelig at alle deler av næringen, fra de minste til de største fartøyene, er i stand til å innarbeide både holdninger og tiltak som gjør at næringens fremtidige marine forsøplingsavtrykk skal vise at vi har tatt dette på alvor, avslutter leder Kåre Heggebø.