Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.03.2023

Sjøulykken med «Peik»

Havarirapporten

Årsaken til forliset med sjarken «Peik» i januar 2022 var antagelig en kombinasjon av vann på dekk og redusert stabilitet, skriver Statens havarikommisjon i sin rapport.

Forliset ved Slettnes 9. januar 2022 skjedde da de to om bord var på vei fra Honningsvåg mot Skjånes for å starte fiske etter kongekrabbe.

Både tidligere leder i Norges Fiskarlag Reidar Nilsen og hans sønn Remi Andre Nilsen omkom i forliset.

Havarikommisjonen skriver at de vanskelige sjøforholdene ved ulykkesstedet i kombinasjon med at fartøyet trolig fikk vann på dekk som følge av sjø over rekka og redusert stabilitet, trolig medførte at sjarken på et tidspunkt fikk store problemer og kantret.

-Da fiskerne havnet i sjøen uten overlevelsesdrakt, uten at redningsflåten hadde blåst seg opp, og nærmeste avstand til land var omkring 400 meter, hadde de svært liten mulighet til å overleve, påpekes det fra kommisjonen. 

Statens havarikommisjon har undersøkt seilingsruten, som viser at sjarken avvek vesentlig fra andre fiskefartøys rutevalg.

Seilasen dette året avvek også fra foregående år hvor seilasen ble lagt betydelig lenger nord og unna de grunne områdene.

Havarikommisjonen har ikke funnet noen god forklaring på hvorfor sjarken endret kurs, slik at den seilte nærmere land og inn i det grunnere farvannet ved Slettnes.

De skriver også at undersøkelsen har vist at stabilitetsberegningene som lå til grunn ikke skulle ha vært godkjent, da de ikke oppfylte regelkravene. Dette var blant annet fordi det var blitt foretatt vektendringer som ikke var reflektert i beregningene. Endringene førte til redusert fribord og økt tyngdepunkt, og svekket dermed stabiliteten. I tillegg var det mer last på dekk på ulykkesdagen enn det som lå til grunn for godkjenningen.

Basert på beregninger mener Havarikommisjonen at det ikke var disse endringene som alene kan forklare at sjarken kantret, men da stabilitetsegenskapene var betydelig svekket ved store krengevinkler, ble dette svært utfordrende i de rådene værforholdene. 

Undersøkelsen av sjøulykken med sjarken «Peik» har ikke avdekket nye områder der Havarikommisjonen finner det nødvendig å fremme sikkerhetstilrådinger for å forbedre sjøsikkerheten.

Les rapporten fra Statens havarikommisjon i denne lenken