Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.05.2021

Sjøkabel til Johan Sverdrup

Mai til august

Det er innført nye midlertidige aktsomhetsområder knyttet til installasjon av sjøkabel fra Haugsneset til Johan Sverdrup. Den aktuelle perioden er fra nå (!) til midten av august.

Equinor skal i perioden frem til 15. august installere en 200 kilometer lang kraftkabel på sjøbunn fra Haugsneset til Johan Sverdrup-feltet.

Kabelen vil blir spylt ned i havbunnen om lag en meter så snart som mulig etter installasjon. Selskapet opplyser at alle krysninger vil bli grusdumpet for beskyttelse etter at kabelen er lagt. Hele kabelruten vil bli overvåket med vaktfartøy og radar helt til kabelen er fullstendig beskyttet.

Ikke informert

Fiskarlaget Vest ble før helgen tilfeldig klar over at arbeidet var statet opp og har i en tilbakemelding til Equinor påpekt at selskapet ikke har fulgt opp sine egne lovnader. I søknaden etter hamne- og farvassloven til Kystverket uttaler selskapet at fiskerinæringen ville «underrettes om tiltaket».

Daglig leder Britt Sæle Instebø opplyser at Equinor nå har sagt at de vil holde Fiskarlaget oppdatert om når områdene er ferdigstilt etter nedspyling.

-Fiskarlaget Vest ser det som naturleg at me hadde blitt informert, då me tidlegare har gjeve uttale i saka til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Me har dessverre ikkje fått saka til høyring via hamne- og farvasslova, som var grunnlag for Kystverket sitt løyve av 16.03.21 . Me har heller ikkje tidlegare mottatt kopi av løyvet. Myndighetskontakten hos Equinor har beklaga manglande informasjon til oss, opplyser Sæle Instebø.

Ferdig 15. august

Det er altså en om lag 200 kilometer lang strekning det legges kabel i og hele området vil ikke være overtrålbart før 15.08.2021. Equinor opplyser at de vil prioritere nedspyling og steindumping av kraftkabelen i fiskeriområder langs trasé for å kunne åpne disse så tidlig som mulig etter legging, påpekes det i en melding fra dem – der de også beklager sen informasjon om saken.

Equinor opplyser at det for å unngå skade på ubeskyttet utstyr på bunn og fiskeredskaper i utbyggingsperioden vil bli etablert aktsomhetsområder hvor all fiske med bunnredskaper frarådes.

Følgende fartøy er involvert i arbeidet i disse tidsrommene:

  • NKT Victoria, installasjon av kraftkabel 01.05.- 15.06.2021

  • Gran Canyon 3, nedspyling av kraftkabel 07.05.- 30.07.2021

  • Nordnes (TBC), steininstallasjon langs kraftkabel og krysningspunkt 30.05-15.08.2021

Den gjennomsnittlige leggehastigheten vil være om lag 10 km pr dag, noe som medfører en daglig aktpågivenhetssone på inntil 10 km2. Dette vil være et tidsbegrenset arealbeslag, som gradvis flytter seg langs de ulike deler av traseen, heter det i varsel fra selskapet. Aktivitetene er noe væravhengig.

  • Spørsmål kan også rettes til Equinor Marin. +47 55 14 32 78, eller VHF ch 14.