Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.11.2020

Setter viktig standard

Nye læreplaner

-De nye læreplanene for fiske og fangst vil sette en standard for kompetansen til fremtidens fiskere, og dette har vært et viktig arbeid for oss. Det sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

Arbeidet med nye læreplaner for vg 2 og vg 3 fiske og fangst har pågått en god stund og Norges Fiskarlag har nå gitt sin tilbakemelding i høringen. 

Vi er gjennomgående positive til læreplanene, sier Kjell Ingebrigtsen, selv om det er mange momenter i planene og at mye av det som legges til grunn for undervisningen er generelt.

Læreplanene skal blant annet gi elevene og lærlingene nødvendig kompetanse til å møte klima- og miljøendringer og bidra til en bærekraftig utvikling. Utdanningsdirektoratet påpeker også at det i  arbeidet med fornyelsen av læreplanene i naturbruk er lagt vekt på at opplæringen skal fremme aktive, utforskende og skapende elever og lærlinger. Framtidens fagarbeidere skal også ha kompetanse til å bidra til lønnsomhet, utvikling og nødvendig omstilling i naturbruksnæringene.

Øyet som ser

-I hvilken grad planene er riktig veid, kommer vel litt an på øyet som ser og hvilken flåtegruppe vi snakker om. Det sier fagsjef Joakim Martinsen, som er fagansvarlig i Norges Fiskarlag.

Han viser til at arbeidsgivere på de store fartøyene kanskje kunne ønske at fagplanene har mer fokus på dekksarbeid, som bøting og fangsthåndtering, mens de med mindre fartøy kan ønske mer innslag av nautiske fag / sertifikatfag, siden det er sertifikatkrav for alle fartøy over 10,67 meter. 

-Men i det store og det hele fremstår forslaget godt gjennomarbeidet og balansert, mener Martinsen.

Bred prosess

Fra Norges Fiskarlags side har vi vært involvert i prosessen hele veien, ikke minst siden det er Faglig råd for naturbruk (FRNA) som har vært faglig rådgiver og gjennomgått de grunnleggende premissene for høringen.

Daglig leder Audun Stautland i Norges Fiskarlags Mannskapsseksjon, som organiserer ansatte fiskere, er fast møtende representant i faglig råd for naturbruk og har derfor deltatt med løpende innspill til de nye fagplanene, før Utdanningsdirektoratet sendte de nye læreplanene på høring.

Også vararepresentant til FRNA Jan Petter Børresen i Mannskapsseksjonen har deltatt som medlem i begge de to arbeidsgruppene som har utarbeidet forslagene til nye læreplaner. 

Norges Fiskarlag har i sin tur hatt læreplanene til høring i organisasjonen. Saksbehandlingsprosessen er nå slik at innspillene behandles og de nye læreplanene fastsettes innen sommeren 2021.