Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.08.2020

Sertifikater forlenges

Info fra Sjøfarsdirektoratet

På grunn av den pågående pandemien har Sjøfartsdirektoratet besluttet at fartøy- og rederisertifikater samt fartøyinstrukser som har forfall før 31.12.2021 kan forlenges med inntil tre måneder etter nærmere godkjenning fra direktoratet.

I praksis betyr dette at rederi/fører skal begjære tilsyn i god tid innenfor forfallsdato. I samarbeid mellom rederi/fører, RO og direktoratet, vil det bli vurdert om tilsyn og sertifisering kan utsettes eller gjennomføres innenfor ordinær sertifikatdato.

Dette gjelder for alle fartøy som seiler under norsk flagg, og som er registrert i Norsk ordinært skipsregister (NOR) eller Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), samt alle fiskefartøy og lasteskip 8-15 meter som har fartøyinstruks, skriver direktoratet i en melding på eget nettsted.

Les hele informasjonsskrivet ved å klikke deg til Sjøfartsdirektoratet her.