Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.04.2017

seminar om sjømathandel

Brexit i Brüssel

Under verdens største sjømatmesse i Brussel denne uka inviterer norske sjømatorganisasjoner til seminar om Brexit og utfordringene dette skaper for norsk eksport og fiskeriforvaltning.

Storbritannia kjøper norsk sjømat for fem milliarder kroner i året, et marked som er på størrelse med hele innenlandsmarkedet i Norge.

Sjømatalliansen står bak arrangementet der Norges EU/EØS-minister Frank Bakke-Jensen også vil være til stede for å orientere om regjeringens arbeid knyttet til britenes brudd med EU.

– Det er avgjørende at handelen med norsk sjømat blir minst mulig berørt av Brexit. Minst like viktig er det at vi sammen med britene sikrer at vi får en fortsatt god og felles bestandsforvaltning av fiskeressursene i Nord-Atlanteren, sier Kjell Ingebrigtsen som leder Sjømatalliansen. Seminaret i Brussel vil spesielt ta for seg utfordringene knyttet til pelagisk sektor, i hovedsak sild og makrell.

Ingebrigtsen sier at det pågående valget i Frankrike viser at seminaret setter et høyaktuelt tema på dagsordenen. Det er tydelige tegn på økt proteksjonisme både i USA og flere land i Europa. Sterke politiske bevegelser ønsker å lukke nasjonene inne i et forsøk på å verne seg mot globalisering og konkurranse utenfra.

– For Norge med en åpen økonomi som i stor grad er basert på råvareeksport, er dette en utvikling vi ikke ønsker. Det er ikke bra for oss, og heller ikke for Europa. Tvert om trenger vi mer handel og kontakt mellom folk og nasjoner. Over tid bidrar dette til økt samarbeid og mindre konflikter over landegrensene, sier Ingebrigtsen.

Som innledere på seminaret er også representanter fra Nærings- og fiskeridepartementet, sjømatorganisasjonene og en rekke norske sjømatbedrifter. Paal Frisvold som leder Geelmuyden Kieses Brussel-kontor skal oppsummere møtet.

PROGRAM for Sjømatalliansens frokostseminar i tilknytning til Seafood Expo Global 2017

Sted: Thon Bristol Stephanie Hotel, Brussel, onsdag 26. april

0800-0820: Velkommen ved Geir Ove Ystmark, adm dir Sjømat Norge.

0820-0850: Regjeringens arbeide med Brexit. Ved EU-/EØS-minister Frank Bakke Jensen.

0850-0910: Fiskeriforvaltningsmessige utfordringer knyttet til Brexit-prosessen – med særlig vekt på pelagisk sektor.

Ved avdelingsdirektør Elisabeth Norgård Gabrielsen, Nærings- og fiskeridepartementet.

0910-0930: Næringens arbeide med Brexit og særlige utfordringer for pelagisk sektor.

Ved adm dir Paul Oma, Norges Sildelagslag.

0930-1000: Avsluttende diskusjoner, fulgt av sluttkommentar fra Paal Frisvold, partner og daglig leder Geelmuyden Kiese Brussel.

Ordstyrer: Trond Davidsen, viseadm dir Sjømat Norge. (Program med forbehold om endringer)

Fakta:

Les mer om Sjømatalliansen