15.06.2023

Selger bygget

Vil fortsette med velferd

Norges Fiskarlag har lagt ut vår eiendom i Henningsvær for salg. Bygget huser velferden, et tilbud Fiskarlaget vil fortsette med i Henningsvær.

Eiendommen i Henningsvær er mest kjent som lokalitet for vår velferdstasjon i fiskeværet. Bygget ble i sin tid overtatt av Norges Fiskarlag fra Nordland Fylkes Fiskarlag.

Økonomisjef Erling Holmeset jr i Norges Fiskarlag opplyser at Fiskarlaget som organisasjon har valgt å legge ut bygget fordi vi har definert at vi ikke skal drive med eiendomsforvaltning.

-Eiendommen er den eneste vi eier og Landsstyret ønsker å rendyrke vår drift knyttet til å være nærings- og interesseorganisasjon for våre medlemmer – og ikke en eiendomsforvalter i tillegg.

Norges Fiskarlag har avtale med drøyt 20 ulike huseiere langs kysten om vår velferdsdrift overfor fiskerne.

Det er også et ønske om å fortsette driften i Henningsvær i et samarbeid med en ny eier av bygget.

-Vi har en ambisjon om å tilby et minst like godt tilbud til fiskerne i Henningsvær også etter et salg av bygget, sier Erling Holmeset.

Bygget i Dreyers gate 79 i Henningsvær kan du se mer om via denne annonsen på finn.no