Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.11.2022

Seikvoten fastsatt

For 2023

Seikoten for 2023 er fastsatt. Kvoten er fastsatt til drøyt 226 000 tonn, som er opp 15 prosent fra årets kvote.

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser fredag formiddag at totalkvoten for fiske av nordøstarktisk sei er fastsatt til 226 794 tonn i 2023.

Totalkvoten er lik kvoterådet fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES).

Kvotevolumet tilsvarer altså en økning på 15 prosent fra årets kvote på 197 212 tonn.

Bestanden er godt over føre-var nivå, melder departementet og viser til at rådet har vært stabilt de senere årene.

Sei nord for 62 grader nord er en norsk bestand. Norge fastsetter derfor totalkvoten uten forhandlinger med andre stater.