12.01.2024

«Se» kvotemeldingen

Nett-TV fra fremleggelsen

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth legger fredag 12. januar fram regjeringens stortingsmelding «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling». Se fremleggelsen på nett-TV.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth legger fredag frem Kvotemedlingen.
Presentasjonen er lagt til Bystua i Tromsø og du kan følge arrangementet via regjeringens nettside.

En rekke representanter for næringen er også tilstede i Tromsø, blant annet Fiskarlagets leder Kåre Heggebø som deltar i programmet etter at statsråden har lagt frem meldingen.
Dette er programmet for ettermiddagen

11.30 – 12.30 Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth legger fram stortingsmeldingen «Folk, fisk og fellesskap – en kvotemelding for forutsigbarhet og rettferdig fordeling»

Se dagens overføring ved å klikke deg inn i regjeringens nett-TV overføring HER.

13.00 – 14.30 Fiskeriseminar

Leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag er en av deltagerne i seminaret som holdes fredag ettermiddag. Klikk deg inn her og følg overføringen fra seminaret på regjeringens nett-TV.

Fremtidsutsiktene: Hvordan ser de neste årene ut?

• Havforskningsinstituttet ved direktør Nils Gunnar Kvamstø.
• Fiskeridirektoratet ved direktør Frank Bakke Jensen.

Hva mener næringa selv?

• Sjømatbedriftene: Tommy Torvanger
• Sjømat Norge: Stine Akselsen
• Pelagisk Forening: Mariann Frantzen
• Kystfiskarlaget: Tom Vegard Kiil
• Fiskarlaget: Kåre Heggebø
• Fiskebåt: Christian Halsteinsen
• Nord Fiskarlag: Roger Hansen

Hvordan får vi en god og opplyst fiskeridebatt?

• Lars Nehru Sand, kommentator i NRK
• Maja Sojtaric, politisk redaktør i Nordlys
• Øystein Hage, redaktør i Fiskeribladet

Politisk panelsamtale: Veivalgene – hvor skal vi og hvordan skal vi komme dit?

• Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap)
• Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp)
• Stortingsrepresentant Olve Grotle (H)
• Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt (FrP)
• Stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes (SV)
• Stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V)
• Stortingsrepresentant Geir Jørgensen (R)
• Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG)

Hvor: Tromsø havn Prostneset (Bystua i 2.etasje), Samuel Arnesens gate 1, 9008 Tromsø