03.11.2023

Sammen får vi større gjennomslag

Landsmøte

Høye bølger og brottsjø kan prege næringen. Når vi fiskere står sammen, får vi til gode løsninger. Vi lytter gjerne til dine innspill.

Det er igjen klart for landets største fiskeripolitiske verksted når Norges Fiskarlag holder landsmøte i Trondheim 8. og 9. november.

Siden etableringen i 1926 har Norges Fiskarlag arbeidet for å gjøre hverdagen lettere for oss fiskere.

Mange av oss ble yrkesfisker fordi vi søkte spenningen og utfordringene i yrket.  Like fort som vi kom på havet, ble vi truffet av andre utfordringer: Lover, regler, krav og pålegg.

Jeg innså fort at jeg trengte et talerør og et fellesskap. Det fant jeg i Fiskarlaget. 

Organisasjonen er en samlende plattform for liten og stor. Sammen finner vi felles løsninger som gagner vår samfunnsbyggende eksportnæring.

Min erfaring er at de sakene som spilles inn til organisasjonen fra oss fiskere skaper diskusjoner, utredninger og vedtak, som deretter veves sammen til meningsfulle fiskeripolitiske innspill.

Skal næringen få politiske gjennomslag, trenger vi bidragsytere fra alle typer drift, også fra deg som mener at vi gjør en for dårlig jobb for din del av næringen. Vi kan ikke love at du får gjennomslag hver gang, men du vil fort merke at du lyttes til. 

Det svinger i næringen for tiden. Noe går bra, andre tema bekymrer, som nedgang i flere viktige bestander. Samtidig er det kamp om havarealene og en grønn bølge ruller over verden. Alle disse momentene krever mye av oss. Derfor vil jeg gjerne invitere deg som ennå ikke er medlem til å bli med på laget.

Vårt formål er å være samlende. Å meisle ut brede løsninger er en god forsikring for oss alle, og for den videre utviklingen av sjømatnæringen.

8.-9. november treffes 250 delegater og gjester fra hele landet til to dager tettpakket med tema som berører yrkesfiskerens hverdag. Du kan følge hele møtet på nett-TV via Fiskarlagets nettside.

Velkommen til møtet, og til å fortsette å bygge næringen. Sammen!

Av Kåre Heggebø, leder i Norges Fiskarlag

Meld deg inn i Norges Fiskarlag