Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.07.2015

Samarbeider om sild

Lager ICES-dokument

Havforsker Dankert Skagen og havforsker Jens Christian Holst skal sammen se på mulige feilkilder i bestandsestimatet på nvg-sild på vegne av Norges Fiskarlag, Fiskebåt og Pelagisk Forening.

De to forskerne er enige om et praktisk opplegg for å utarbeide et felles dokument til det internasjonale havforskningsrådet (ICES) om dette.

Næringsorganisasjonene er tilfreds med at forskere med solid og komplementær fagkunnskap i samarbeid ser på de viktige problemstillingene omkring bestandsfastsettelsen av norsk vårgytende sild (nvg). Arbeidet vil blant annet fokusere på hvilke inngangsdata som er lagt til grunn ved bestandsvurderingen.

Organisasjonene ser frem til et godt samarbeid med bestandsforskningsmiljøet på Havforskningsinstituttet og legger opp til at arbeidet vil lede til et dokument som kan vektlegges i det videre arbeidet i ICES.

Målsettingen er å komme med en skisse til arbeidsgruppen (WGWIDE) som vurderer fiskebestander som vandrer over et vidt område sitt møte i august 2015. Det endelige dokumentet vil ferdigstilles før ICES sitt Benchmarkmøte på nvg-sild i februar 2016.

Kontaktpersoner for eventuelle spørsmål:

  • Daglig leder i Pelagisk Forening Torstein Solem, 48 36 64 50
  • Administrerende direktør i Fiskebåt Audun Maråk, 90 07 74 70
  • Generalsekretær i Norges Fiskarlag Otto Gregussen, 94 88 99 33