Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.11.2021

Saksliste og møteinfo

Landsmøtet 2021

Norges Fiskarlags landsmøte holdes onsdag og torsdag denne uka. Også du som ikke deltar i møtesalen kan følge møtet på video, samt lese saksliste og dokumenter – her.

Årets møte holdes ved Scandic Nidelven Hotel i Trondheim onsdag og torsdag 3.-4. november.

Øverste organ

Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og holdes hvert andre år.

All makt i møtet er lagt til de 69 delegatene som representerer Fiskarlagets sju medlemslag og to gruppeorganisasjoner.

Normalt ville mellom 300 og 400 deltatt i møtet. På grunn av pandemien ble det først vedtatt å holde møtet delt, med en fysisk og en digital del. Etter gjenåpningen av landet er det besluttet at møtet holdes åpent for alle påmeldte. Vi venter drøyt 200 i salen og mellom 40 og 50 deltagere i den digitale plattformen, som er en felles arena for alle påmeldte deltagere.

I vår digitale plattform er dokumenter og landsmøteinfo delt med alle påmeldte, og alle avstemminger vil også foregå via den digitale løsningen.

Munnbind

Tirsdag har Trondheim kommune anbefalt bruk av munnbind i situasjoner der det er vanskelig å holde god avstand.

Vi vil derfor tilrettelegge for utdeling av munnbind i Landsmøtesalen onsdag og torsdag.

Se hele møtet

Hele Landsmøtet 2021 vil også bli delt her på vår nettside/facebookside fra onsdag morgen litt før klokken 9 og så lenge det foregår landsmøteforhandlinger de to møtedagene.

Dette er saksliste og agendapunkt for årets landsmøte – se også lenker til saksdokumenter i flere av sakene nedenfor:

3. november (Dag 1)      

08.00-09.00        Registrering

09.00-09.10        Musikalsk innslag, «Isabelle Bjørneraas med gitarist»

09.10-09.20        SAK 1 Åpning/minnetale/1 minutt stillhet

09.20-09.40        Leders tale til Landsmøtet

09.40-09.50        SAK 2 Konstituering

a.            Registrerte representanter og gjester

b.            Forretningsorden

c.            Valg av 3 dirigenter

d.            Valg av 3 sekretærer

e.            Valg av Fullmakts nemd (3 medlemmer)

f.             Valg av Redaksjonsnemd (4 medlemmer)

g.            Valg av Budsjett og lønnsnemnd (4 medlemmer)

h.            Godkjenning av saksliste og arbeidsplan

09.50-10.00        SAK 3 Fullmaktnemdas innstilling om godkjenning av representanter

10.00-10.20        Kaffepause

10.20-11.00        Sak 4 – Årsmelding for Norges Fiskarlag 2019 og 2020

11.00-11.30        Sak 5 – Ny Regjering – ny fiskeripolitikk?

  • Helene Jesnes og Lars C. Kolberg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet

11.30-12.30        Lunch

12.30-13.40        Sak 5 – Ny Regjering, ny fiskeripolitikk?

Innleder: Statsråd Bjørnar Skjæran, Nærings- og fiskeridepartementet

Debatt

13.40-14.00        Kaffepause

14.00-14.45

                Forts.: Sak 5 – Ny Regjering, ny fiskeripolitikk?

Debatt

14.45-15.05        Kaffepause

15.05-16.45        Sak 6 – Grønn omstilling i fiskeflåten

Innledere:          Adm. dir. Vegar Johansen, SINTEF Ocean AS       

                               Prorektor Kathrine Tveiterås ved Norges Aktiske Universitet (UiT)          

Debatt

16.45-17.00        Utdeling av priser

17.00     Avslutning første dag

19.30-23.00        Festmiddag

4. november (Dag 2)     

09.00-10.15        Sak 7 – Organisasjonssaken

Innledere:          Tidl. fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Generalsekretær Sverre Johansen, Norges Fiskarlag

Debatt

10.15-10.35        Kaffepause

10.35-11.30        Sak 8 – Arbeidsprogram for Norges Fiskarlag 2021-2023

Innleder: Programutvalgets leder Carl Fredrik Aamodt

Debatt

11.30-12.30        Lunch

12.30-13.00        Sak 9 – Regnskap 2019 og 2020

Innleder: Økonomisjef Erling Holmeset, Norge Fiskarlag

Sak 10 – Beretning og regnskap Båteierseksjonen

Sak 11 – Beretning og regnskap Mannskapsseksjonen

13.00-14.30        SAK 12 Budsjettbehandling NF

SAK 13 Fastsettelse av godtgjørelser

SAK 14 Tid og sted for neste Landsmøte

SAK 15 Valg

14.30     SAK 16 Avslutning