Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.10.2021

Saksdokumenter ut

Landsmøteinfo i app

Norges Fiskarlag publiserer fredag saksdokumenter til Landsmøtet 3.–4. november. Dette skjer i første omgang til alle som er påmeldt for å delta fysisk i møtet.

Denne uka har Landsstyret hatt et todagersmøte der detaljer på alle nivå er behandlet knyttet til det kommende Landsmøtet.

Fredag vil du som er påmeldt for å delta i landsmøtesalen i Trondheim motta en sms med invitasjon til å laste ned Fiskarlagets Landsmøteapp 2021. I denne appen vil du finne nyttig og relevant informasjon for Landsmøtet. Appen vil bli oppdatert fortløpende frem mot den 3. november.

Holdes i Trondheim

Landsmøtet holdes ved Scandic Nidelven Hotel i Trondheim. Det er, gitt statusen for pandemihåndteringen, nå åpnet for at alle inviterte kan delta fysisk i møtet, om ønskelig.

Møtet arrangeres både med fysisk og digital deltagelse.

Landsmøtet overføres på nett og alle som ønsker vil kunne følge møtet på vår nettside når møtet settes onsdag 3. november.

Rammeinfo for Landsmøtet 2021:

  • Tid: Onsdag 3. november kl 09.00 – torsdag 4. november kl 14.30

Av saker i møtet nevner vi spesielt disse:

SAK 5 – Ny regjering, ny fiskeripolitikk?

SAK 6 – Grønn omstilling i fiskeflåten

SAK 7 – Organisasjonssaken

SAK 8 – Arbeidsprogram for Norges Fiskarlag 2021–2023