Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.10.2019

Saksdokumenter i app

Landsmøteinfo

Takk til alle delegater og andre som har meldt seg på Landsmøtet 2019 så langt! Vi ber landsmøterepresentanter og andre som ikke har meldt seg på enda om å registrere seg snarest i vår portal.

Norges Fiskarlags landsmøte holdes ved Scandic Nidelven hotell i Trondheim 30. €“31. oktober.

I tillegg til organisasjonens landsmøterepresentanter og andre tillitsvalgte, venter vi deltakelse fra myndighetene, forvaltningen, politiske miljøer, interesseorganisasjoner, forskningsmiljøer, salgslagene og andre, inkludert media. Totalt er det ventet godt og vel 300 deltagere til møtet.

Saksdokumenter på app

Merk at møtedokumentene til dette Landsmøtet kun vil bli tilgjengelig gjennom vår nye NF Landsmøte-app. Vi sender ut en SMS til alle påmeldte delegater og gjester i uke 42 med informasjon om tilgang til denne appen, slik at du kan finne alt av formell og praktisk info som ligger i appen i god tid før møtestart.

Med vår nye digitale løsning ønsker Fiskarlaget å gi deltagerne et bedre verktøy til forberedelser og under selve møtet. I tillegg vil digitalisering av arrangementet ha miljømessige og økonomiske fordeler.

Vi ber derfor alle som skal delta i møtet om å ta med sin egen lese- og skriveenhet; altså nettbrett, PC/Mac og/eller mobiltelefon for å kunne følge saksgangen på appen under selve møtet. På denne enheten må du ha tilgang til den e-postadressen som du brukte da du registrerte din deltakelse på Landsmøtets påmeldingsportal, slik at du kan starte og ta i bruk appen på den enheten du ønsker å bruke.

Utløpt påmeldingsfrist

Vi sendte ut invitasjoner til landsmøtet i august, men fremdeles er det noen representanter og inviterte gjester som ikke har meldt seg på. Vi ber om at dette blir gjort snarest i påmeldingsportalen på Fiskarlagets hjemmeside: www.fiskarlaget.no.

Dagsorden

Landsmøtet i Norges Fiskarlag er organisasjonens øverste organ, og dagsorden for møtet er knyttet opp mot to viktige hovedtema:

  • Regjeringens nye kvotemelding
  • Tilpasning av fiskeflåten i forhold til kvotemeldingen og nye miljøkrav

Dagsorden for møtet finner du som vedlegg til denne omtalen.