Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.10.2021

Sagen ga innspill

Organisasjon

Nyslått æresmedlem Ivar Sagen i Fiskarlaget Nord ga sist uke råd til forhandlingsutvalget for Nord-Norges Fiskarlag da de møttes i Tromsø. Les om den pågående prosessen og fremdriften også i Sør.

Ivar Sagen var i en årrekke ansatt i Norges Fiskarlag med ansvar i Finnmark og etter hvert også i Fiskarlaget Nord. Sist uke deltok han med innspill til det ene av de to forhandlingsutvalgene som nå er i arbeid for å bidra til å ta prosessen videre med en ny organisasjonsmodell.

Utvalget i Nord ledes av Johan Williams, som sammen med Vidar Ulriksen i Sør skal bidra til prosessledelsen i arbeidet.

Ringen sluttes

Ivar Sagen dro linjene helt tilbake til før etableringen av Norges Fiskarlag da han viste til at Nord-Norges Fiskarforbund ble etablert i 1915. Forbundet omfattet de tre nordligste fylkene, og slik sett vil trønderne bli de eneste nye med på lasset når ringen, forhåpentligvis, sluttes og det nye laget er på plass.

– Sammenslåinger skjer ofte ikke før nøden er stor nok, sa Ivar.

Spesielt var nøden stor i Finnmark, hvor Sagen ble ansatt i 1995. De var da tre ansatte som snart ble til to da han kom inn, og det ble deretter nedbemannet til bare ham senere, rett nok ved naturlig avgang, fortalte han.

I Troms ble det vedtatt å etablere Fiskarlaget Nord i 2006, mens det i 2008 ble gjort vedtak i Finnmark. Mot slutten av 2009 ble laget konstituert og Hans Petter Rasmussen fra Finnmark ble valgt til første leder.

Deretter dro Ivar tilbake til Honningsvåg og pakket ned noe kontorutstyr og solgte det som man ikke hadde bruk for.

Delte dokument

Sagen delte et omfattende erfaringsdokument med forhandlingsutvalget, der også ivaretagelse av utstyr, gaver og arkivmateriale var noe av det han som tidligere administrativt ansatt var opptatt av å peke på.

For den som lurer så ble arkivet til Finnmark Fiskarlag først avlevert til Nordkapp museum, mens det senere ble flyttet til statsarkivet i Lakselv – hvor også fanen nå er oppbevart.

Ivar Sagen presiserte at han bare kom med råd til utvalget.

– Hva historien forteller må bli opp til utvalget å ta med seg videre. Sammensetningen av styret og vekting mot både redskapsgrupper, geografi og mannskap/båteierside er noe det må tas stilling til, sa han henvendt til utvalget.

Videre prosess

Forhandlingsutvalget for Sør-Norges Fiskarlag skal møtes tirsdag 12. oktober på Gardermoen. Dette er sammensatt av de fire sørligste medlemslagene – Fiskerlaget Sør, Fiskarlaget Vest, Sogn og Fjordane Fiskarlag og Møre og Romsdal Fiskarlag.

Neste formelle steg er Landsmøtet som tar saken videre etter at alle de sju regionale medlemslagenes årsmøter nå har gjort vedtak om at den pågående prosessen støttes. Landsmøtet vil ventelig gi føringer og støtte for det videre arbeidet.

Forhandlingsutvalget for Nord-Norges Fiskarlag har allerede avtalt sitt neste møtepunkt til 9. november, som er uken etter Landsmøtet. Det legges opp til en prosess i forhandlingsutvalgene hvor utvalgenes anbefalinger overleveres til medlemslagene i god tid før de respektive årsmøtene i 2022.