17.04.2024

Røys gjenvalgt

Vest-Norges Fiskesalslag har gjort opp status for 2023 og valgt nytt styre i sitt årsmøte.

Årsmøtet i salgslaget ble holdt i Florø 16. april.

Daglig leder Bjørn Kvalheim rapporterer om omsetningsrekord også i 2023, med 783,9 millioner. Det er opp fra 779,6 året før.

I årsmøtet ble Geir-Magne Røys gjenvalgt, mens Marie Lending Gullbrå ble valgt inn som nytt medlem.

Hun er andre kvinnen i styret i lagets snart 80 år lange historie.  Salgslaget er nå godt på vei til å oppfylle 40% kravet selv om medlemstallet i salgslaget ikke er over 500, melder Kvalheim i sin rapport.

I styret fikk også Inger Marie Høyland Kleppe fornyet tillit.

Under møtet ble for øvrig Johannes Røttingen og Bjørn Nygård takket av etter 10 og 17 år i salgslagets styre, og det nye styret består nå av følgende:

  • Geir-Magne Røys – leder
  • Bjørn Weltzien Årdal   – nestleder
  • Inger Marie Høyland Kleppe
  • Perry Honningsvåg
  • Marie Lending Gullbrå (Ny)
  • Arnt Ove Korneliussen (Ny)

Årsmøtet vedtok å endre vedtektene til at ansatte på rederikontor også kan være medlem og valgbare til salgslagets styre. I tillegg ble antall vara redusert fra 2 personlige vara for hvert styremedlem, altså totalt 12 vara – til totalt 3 numeriske vara.