Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.04.2019

Roser Vestvågøy

Gode avfallsløsninger

– Vi er glad for og fornøyd med det arbeidet Vestvågøy kommune i Lofoten gjør på miljøområdet. Det sier Fiskarlagets representanter etter å ha vært på miljøbefaring i Lofoten. Nye miljøcontainere for fiskerne er nå tatt i bruk i tre havner i kommunen.

 «Fiskarlaget ser til Vestvågøy» skriver kommunen på sin nettside etter at tre representanter for Norges Fiskarlag denne uken har sett på miljø- og avfallsløsninger som er etablert i kommunen.

– Ja, bakgrunnen for vår reise til Leknes og Ballstad er arbeidet som havnedrift i Vestvågøy kommune havn og Lofoten Avfallsselskap (LAS) gjør for å få kontroll på avfall i havnene, sier fagansvarlig i Norges Fiskarlag Sonja Elin Kleven Jakobsen.

Sist helg var hun sammen med daglig leder i Sogn og Fjordane Fiskarlag Henriette Skaar og Fiskarlagets informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand tre av de som representerte organisasjonen på fisakerimessa Lofotfishing i Kabelvåg.

De tre hadde lagt inn en ekstra reisedag og forlenget sitt opphold i Lofoten for å få til et møte med havnesjef Kjell Jakobsen og Monica Kleffelgård Hartviksen i LAS (Lofoten Avfallsselskap).

Møtedeltagerne fikk også se på hvordan avfallshåndteringen er gjort i praksis på Ballstad, som er en av tre havner på Vestvågøy der det nå kan leveres farlig avfall fra skip og båter.

20190405 Kjell Sonja Monica Sppel

Bildetekst: Det er også «vanlig» avfallscontainer for fiskere og andre gjester i havna. F.v. havnesjef Kjell Jakobsen, Sonja Elin Kleven Jakobsen og Monica Kleffelgård Hartviksen.

– Viktig arbeid!

Fiskarlaget har et bredt anlagt arbeid med miljø, avfall og plast.

– Vi har økt vårt arbeid med fagområdet, spesielt for å bidra til at fiskerne både kan få levert eget avfall på en god måte i havnene og for å bidra til at avfall som «fiskes» under fangstoperasjoner kan bli levert på en betryggende måte. Der er vi ikke totalt sett i dag. Det er rett og slett ikke etablert gode nok systemer og ordninger per i dag, sier Kleven Jakobsen.

Hun roser arbeidet som er gjort i Vestvågøy, og sier samarbeidet kommunen har etablert med lokale kompetansemiljø kan være modeller å arbeide videre med også for andre.

– Vi fikk se og høre om hvordan Ballstad Slip over mange år har hatt et aktivt miljøfokus. De har nå etablert en egen container i tillegg til sin egen for miljøavfall. Alt avfall som tas imot fra fiskerne blir lagret i den nye containeren. Det blir ført logg over leveringene og håndtert på en forskriftsmessig måte av Roger Fredriksen på Slipen som har 20 års erfaring med dette.

20190405 avfall ballstad

Bildtetekst: Miljøavfall tas hånd om på en forskriftsmessig måte.

Fiskerne må også ta ansvar

Under befaringen på Ballstad fikk gruppen også se at det hensettes avfall på kaia.

Tre 20-liters oljedunker (bildet under) var hensatt på kaia da Fredriksen kom på jobb mandag morgen.

Roger Fredriksen forteller at han ofte opplever dette.

– Vi må ta vare på det som hensettes, men det er mye lettere for oss om det leveres eller merkes tydelig. Vi ønsker at fiskerne leverer avfallet direkte. Da kan vi sortere avfallet korrekt, sier han.

20190405 Kjell Roger Sonja Miljavfall

Bildetekst: – Slik skal det ikke være, sier f.v. havnesjef Kjell Jakobsen (Vestvågøy kommune), Roger Fredriksen (Ballstad Slip) og Sonja Elin Kleven Jakobsen (Norges Fiskarlag).

Flott tilrettelegging

Havnesjefen og avfallsselskapet har utarbeidet store skilt som viser veg til både miljøcontaineren ved slipen og containeren for ordinært avfall i havna på Ballstad.

– Min drømmesituasjon er at vi får synliggjort informasjon om de nye ordningene våre på en så god måte at både fiskere og folk flest respekterer og gjør det som skal til for at avfall leveres og sorteres skikkelig, sier havnesjef Kjell Jakobsen.

– Det er i alle fall ikke noen grunn til at man skal klage på informasjonen, skyter Henriette Skaar inn, etter at vi har fått sett på plasseringen av de ulike skiltene og containerne i havna. Dette er flott tilrettelegging, sier hun.

20190405 Kjell monica infoskilt

Bildetekst: Havnesjef Kjell Jakobsen peker mot stedet miljøcontaineren er å finne ved Slipen på Ballstad. Han har sammen med Monica Kleffelgård Hartviksen, som er informasjons- og kvalitetsleder i LAS tilrettelagt for å få laget informasjonsskilt i de tre havenene i kommunen der det nå er slike containerløsninger i tillegg til ordinær avfallsløsning.

Vårt arbeid

Norges Fiskarlag gjør nå et kartleggingsarbeid av status for mottak og avgiftsstruktur langs kysten, og arbeider også overfor ulike myndighetsnivå for å bidra til at det blir gode felles og gjenkjennelige løsninger som etableres langs hele kysten.

-Vi er tjent med at det etableres oversiktlige system, og synes det de har fått til i Vestvågøy er verdt å peke på som gode løsninger. Vi hadde en nyttig dag i Vestvågøy, og tar med oss dette som nyttige innspill i vårt videre arbeid, avslutter Sonja Elin Kleven Jakobsen.

Les omtalen av besøket hos Vestvågøy kommune. (link)