Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.08.2019

Roser ministeren

Åpner for reketrål

– Ministeren viser forståelse for næringens utfordringer. Dette var positivt, sier leder Kjell Ingebrigtsen om fiskeriministerens tilpasning for reketrålerne i sør.

I en pressemelding fra fiskeriministeren tirsdag opplyses det at rekefiskerne sør for 62°N i Skagerrak og Nordsjøen får tillatelse til å bruke sorteringsrist med såkalt krepseåpning i rekefisket.

– Etter at jeg møtte rekefiskerne i Mandal forrige uke, har jeg nå besluttet at det skal bli lovlig å ha en krepseåpning i sorteringsristen i rekefisket, inntil pågående redskapsforsøk er fullført og vi har fått vurdert hva som skal være endelige og permanente regler. Det er et konkret resultat av det jeg fikk ut av å møte næringsaktørene, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

– Bifangsten av sjøkreps er et viktig økonomisk supplement i rekefisket. Jeg håper dette kan bidra til økt lønnsomhet for rekefiskerne i sør, sier Nesvik.

– Vi kommer også til å gi en føring til Fiskeridirektoratet om at de skal være særlig oppmerksom på at områdene blir store nok ut fra hensynet til hvordan fisket utøves i praksis, dersom det kommer søknader etter de nye reglene fra juli om at Fiskeridirektoratet «kan gjøre unntak fra påbudet om sorteringsrist i inntil 14 dager i et nærmere definert område sør for 62° N dersom det fremlegges dokumentasjon på at innblanding av maneter, tang, tare eller lignende naturgitte forhold i vesentlig grad hindrer utøvelsen av fisket». Dette er også et konkret resultat av å møte næringsaktørene, sier fiskeriministeren.

Gir tommel opp

Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen tar imot nyheten fra ministeren samtidig som han sitter i et lunsjmøte med næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp).

– Dette var en god nyhet. Det smakte godt, sier en smilende fiskarlagsleder mellom munnfullene med torsk på tallerkenen.

– Jeg synes dette viser at vi har en fiskeriminister som oppsøker og er interessert i å forstå næringens utfordringer, og som deretter tar grep i forhold til utfordringene, sier Ingebrigtsen med henvisning til ministerens besøk til Sørlandet og næringen i sør sist uke.

Nye besøk denne uka

Fiskeriministeren drar forøvrig på et nytt regionalt besøk denne uka:

«Sogn og Fjordane er arena for ministeren som opplyser følgende på regjeringens nettplattform tirsdag:

Fiskeriminister Harald T. Nesvik besøker fleire stader i Sogn og Fjordane torsdag 15. og fredag 16. august. Media er velkommen til å delta på heile programmet.

– Sjømatnæringa skaper arbeidsplassar og verdiar for Noreg, og bidreg til å halde hjula i gong i norsk økonomi.Det er ein prioritet for meg å møte sjømatnæringa og høyre meir om korleis kvardagen deira er for å kunne lage gode rammevilkår som bidreg til vekst og verdiskaping, seier fiskeriminister Harald T.Nesvik.

Program torsdag 15. august
09.00 – 09.45 Bedriftsbesøk Slakteriet AS, Florø
10.00 – 10.45 Bedriftsbesøk hos rederiet Fiskebas
11.00 – 11.45 Skyssbåt Florø – Svanøy Røykeri
11.45 – 12.45 Besøk Svanøy Røykeri
14.15 – 16.30 Fisketur med autolinebåten MS Haugefisk (veteranbåt) – transport til Kalvåg ca 2,5 time
17.30 – 18.30 Åpent møte om nytt kvotesystem. Sjå eigen invitasjon

Program fredag 16. august
10.00 – 11.45 Bedriftsbesøk Selstad – Ecobait – Måløy Marine Ressurssenter – Måløy Vekst
12.45 – 14.00 Bedriftsbesøk Per Stave AS, Stadlandet»