Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.04.2017

Rorbuene står fortsatt

Innlegg om rammevilkår

-Jeg mener kongens grep i år 1120 kan si noe om hvor viktig det er med stabile rammebetingelser over tid. Det sier lederen i Fiskarlaget om hvor viktig det er med stabile og forutsigbare vilkår for videre vekst og utvikling av Norges viktigste eksportnæring gjennom tidene.

Rorbuene står fortsatt

Det er 900 år siden kong Øystein tok et genialt grep i Lofoten. Fiskere kom langveis fra og bodde til dels veldig kummerlig, i tillegg til at de driftet fra åpne ro- og seilbåter under det viktige Lofotfisket. Sagalitteraturen forteller at kongen ordnet med rorbuer i Kabelvåg; en ny type tak over hodet. Dette var enkle bygg for arbeid og overnatting, med et lager- og redskapsrom og et oppholdsrom med senger. Jeg mener kongens grep i år 1120 kan si noe om hvor viktig det er med stabile rammebetingelser over tid.

SINTEF dokumenterte i 2016 at hver fisker skaper to arbeidsplasser rundt sin virksomhet, og for hver 100-lapp som omsettes i fiskeriene skapes det omsetning på 350 kroner ellers i næringslivet. Disse faktorene er kunnskap som setter næringen i perspektiv og som også viser at vi må fortsette å bygge robust og solid; som kong Øystein.

Vi har nettopp avsluttet årets vinterfiske. Jeg har ved selvsyn opplevd at situasjonen i havet er god. Som fisker ser jeg også hvor viktig det er at markedene er i vår favør. Dynamikken er den samme som i historisk tid. Sammen med landindustrien har vi som fiskere lagt grunnlaget for det kvalitetsproduktet som alt er sendt ut fra regionen og som det helt frem til over jul vil bli produsert matvarer av, noe som gir store ringvirkninger inn i nasjonaløkonomien vår.

Mannskapslisten på Stortinget skrives i ny versjon i 2017. Rammevilkår er i sterkere grad en del av debatten i valgår. Og særlig dette året forventer alle vi som har vår virksomhet på eller ved havet ekstra oppmerksomhet. For «Havrommet» er alt satt som ett av valgtemaene. Som fiskere er vi i alle fall spente på hva politikerne legger som rammevilkår for næringen. Blant annet er dette også knyttet til at vi 28. april har høringsfrist for å gi innspill til regjeringen om forutsigbarhet og stabile rammebetingelser knyttet til utvalgsarbeidet som Arild Eidesen har ledet.

Eidesenutvalgets forslag og de politiske grepene som landes vil legge føringer for hvordan vi som nasjon fortsatt skal utvikle og skape milliardverdier av sjømatressursen vår. Der gode boforhold var en viktig faktor før, er altså stabile og forutsigbare rammevilkår vår tids pilarer ned i havrommet.

I 2016 eksporterte vi sjømat for 91,6 milliarder kroner, en oppgang på 20 prosent fra året før. Målsetningen er at vi i løpet av få år skal eksportere for hundrevis av milliarder til det globale markedet.

Mitt håp er at det ressursmessige arvegodset skjøttes like godt som da kong Øystein så i glasskula og tok sitt geniale grep. Rorbua står fremdeles i fiskeværene. Selv om mange buer er radikalt oppgradert så har de fortsatt livets rett på kysten, og de brukes både om vinteren og for turister på sommeren. Som næring har vi kommet med en rekke innspill som kan gi de samme langsiktige konsekvensene for verdiskapingen. Mitt håp er at fremtidige generasjoner kan gjøre «rorbu-refleksjonen» knyttet til de grepene som dagens myndigheter gjør i utviklingen av sjømatnæringen og havrommet. Som leder for norske fiskere er jeg i alle fall trygg på at dersom fiskeressursene forvaltes godt og bærekraftig og vi blir gitt forutsigbarhet gjennom stabile og langsiktige rammebetingelser, ja da skal vi kunne levere som vi har gjort i hundrevis av år: Ettertraktet og super kvalitet fra de best forvaltede havområdene i verden.

Innlegget er laget for Maritimt Magasin og publisert i magasinets aprilutgave, nr 4/2017.