Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.11.2022

Rekorduke på silda

Kvænangen

Det har vært en rekorduke for «låssetterne» på Kvænangen og litt makrell fra Mørekysten, melder Sildelaget i sin ukerapport.

– Det har kokt godt i Kvænangen denne uken, skriver Sildelaget mandag morgen 21. november i sin oppsumering av foregående uke – altså uke 46.

Aldri før har det blitt låssatt et så stort kvantum på en uke, meldes det.

Fangstingen har foregått jevnt over hele uken, men onsdag kom ut som beste dag med 1.700 tonn i journalen. Totalt er det låssatt 7.900 tonn fra fjordene.

– Det er gledelig at fiskeriet har kommet skikkelig i gang for låssetterne denne uken og vi roser både fiskerne, kjøperne og føringsbåtene for arbeidet som blir gjort i forbindelse med fangsting og føring, sier salgskonsulent Sigurd Vedøy.

Historisk sett er det uken vi går inn i nå som har vært den travleste for låssetterne i Kvænangen og selv om vi forventer god aktivitet også kommende uke skal det nok godt gjøres med enda en rekord da mange også har begynt å bli ferdig med kvotene sine.

I tillegg til et godt fiskeri innenfor fjordlinjene for låssetterne har de andre fartøygruppene også fått med seg gode kvantum med NVG-sild.

Sildelaget melder at det er registrert totalt 37.596 tonn i journalen, hvor gode 22.700 tonn har gått til direkte konsum og vel 6.800 har gått til mel og olje anvendelse. For de større fartøyene har fangstingen i all hovedsak foregått rett utenfor fjordlinjene.

Makrell

Sist uke meldte Sildelaget om et godt makrellfiskeri langs Mørekysten, som ble avbrutt av dårlig vær, heldigvis kunne fiskeriet fortsette i bedre vær den påfølgende uken og det er registret vel 2000 tonn med stor og fin makrell i journalen i uke 46.

Makrellsesongen i år har foregått over en lengre periode enn vanlig og fiskeriet har variert i intensivitet og på ulike fangstfelt. Vi har nå fisket over 95 prosent av kvoten og det er svært gledelig at vi har hatt et så godt fiskeri i norsk sone.

Nordsjøsild

To fartøy har fisket nordsjøsild i britisk sone denne uken, det er totalt registret 480 tonn i journalen.     

Kanten

Det har vært stille på Kanten denne uken, et fartøy har meldt inn 30 tonn med Strømsild og 280 tonn med kolmule. I tillegg er det registrert 59 tonn med hestmakrell i journalen, avslutter Sildelagets i sin oppsummering av uke 46.