Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.08.2022

Rekordene faller

Eksporten i juli

Juli var nok en god eksportmåned og den sterkeste enkeltmåneden for laks og ørret noensinne. Eksportprisen for en rekke andre arter og produkter var rekordhøye. For eksempel har klippfisk av torsk og sei og fryst hel torsk og hyse ikke sett så høye priser tidligere.

Norge eksporterte sjømat for 11,6 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 2,1 milliarder kroner, eller 23 prosent, sammenlignet med juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert sjømat til en samlet verdi av 81,7 milliarder kroner. Det er en økning på 18,5 milliarder kroner, eller 29 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

– Etter et rekordsterkt første halvår, følger juli som den beste juli-måneden for norsk sjømateksport. Juli var også den sterkeste enkeltmåneden for laks og ørret noensinne. Til tross for den sterke verdiveksten til sjømateksporten så langt i år, kan utfordrende tider påvirke utviklingen fremover, sier konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech.

– Mens eksportvolumet for viktige arter som laks, torsk, makrell og sild falt i juli, er det høye laksepriser som bidrar mest til den gode julimåneden for sjømateksporten. Samtidig var eksportprisen for en rekke andre arter og produkter rekordhøye i juli måned. For eksempel har klippfisk av torsk og sei og fryst hel torsk og hyse ikke sett så høye priser tidligere, forklarer Grønbech.

– Det er også utfordrende tider for norsk sjømatnæring som påvirkes av høy inflasjon og en sterk kostnadsvekst. Samtidig får folk flest svekket kjøpekraft. I tillegg er logistikken ut til markedene utfordrende flere steder. Dette er faktorer som kan bidra til å påvirke utviklingen for sjømateksporten fremover, poengterer Grønbech.

Juli var beste måned for lakseeksporten noensinne

 • Det ble eksportert 96 500 tonn laks til en verdi av 8,7 milliarder kroner i juli.
 • Volumet falt med 5 prosent.
 • Verdien økte med 1,8 milliarder kroner, eller 27 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Polen, Danmark og Frankrike var de største markedene for norsk laks i juli.

Britiske forbrukere prioriterer sjømat

Storbritannia har hatt størst volumvekst for laks hittil i år, med en økning på 5 400 tonn til totalt 35 500 tonn. Veksten fortsetter i juli, med en økning på 9 prosent, eller 400 tonn, til totalt 5 100 tonn.

Sjømatutsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr, rapporterer flkgende fra markedet:

– Selv med økende priser ser vi at britiske forbrukere prioriterer å kjøpe sjømat. Mange briter er opptatt av å spise sunt og det er gledelig å se at forbrukerne holder på dette selv med stigende priser. Volumveksten av laks til Storbritannia kan også ses i sammenheng med noe lavere produksjon av laks fra Skottland.

Hans Frode Kielland Asmyhr og Norges sjømatråd har sitt kontor sentralt i London.

Rekord for ørreteksporten i juli

 • Det ble eksportert 5 200 tonn ørret til en verdi av 531 millioner kroner i juli.
 • Volumet falt med 16 prosent.
 • Verdien økte med 152 millioner kroner, eller 40 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • USA, Litauen og Armenia var de største markedene for norsk ørret i juli.

– For ørreten ser vi samme mønsteret som for laks. Ørreteksporten i juli var også tidenes høyeste målt i verdi. Litauen, Armenia og Kazakhstan var de største vekstmarkedene for ørret i juli, sier Aandahl.

Rekordhøye eksportpriser for klippfisk

 • Norge eksporterte 5 400 tonn klippfisk til en verdi av 358 millioner kroner i juli.
 • Det er en reduksjon i volum på 14 prosent.
 • Verdien økte med 49 millioner kroner, eller 16 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Portugal, Brasil og Kongo-Brazzaville var de største markedene for norsk klippfisk i juli.

For tredje måned på rad er eksportprisene for klippfisk av både torsk og sei rekordhøye. I juli lå prisen på klippfisk av torsk på 107 kroner per kilo, mens prisen på klippfisk av sei var 46 kroner per kilo.

Prisbevisste forbrukere i Portugal

Etter volumvekst i første halvår, faller eksportvolumet for klippfisk av torsk til vårt største marked Portugal med 19 prosent i juli, til totalt 1 300 tonn. Høyere priser bidrar imidlertid til at eksportverdien øker med 18 prosent til totalt 142 millioner kroner.

– Portugal opplever mange av de samme utfordringene som vi ser i de fleste andre markeder, med høyere inflasjon enn på mange tiår og en svak økonomisk utvikling. Høyere matvarepriser gjør at portugisere nå gjør sin dagligvarehandel mer bevisst og planlagt og kjøper færre varer på impuls. Selv om mye av klippfisken tradisjonelt selges på kampanje i Portugal, skaper den høye prisveksten noe usikkerhet rundt utviklingen framover, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd, Eivind Hestvik Brækkan.

Eksportøkning av fryst hel torsk til Storbritannia

 • Norge eksporterte 4 600 tonn fryst torsk til en verdi av 255 millioner kroner i juli.
 • Volumet falt med 7 prosent.
 • Verdien økte med 62 millioner kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Kina, Storbritannia og Danmark var de største markedene for fryst torsk fra Norge i juli.
 • Eksportprisen på fryst hel torsk øker videre, og var på 54,12 kroner i juli.

– Eksportvolumet av fryst torsk til Storbritannia økte med hele 62 prosent, til totalt 1 200 tonn, med en eksportverdi på 80 millioner kroner. Storbritannia innførte nylig 35 prosent økning i tolltariffer på import av russisk fisk, noe som kan bidra til økt britisk etterspørsel etter norsk torsk i tiden framover, sier Brækkan.

Torsk, samt hyse – er vinnere i det britiske markedet tross høye innkjøpspriser. Det er fryst vare som brukes i produksjonen av fish and chips.

Lavsesong for fersk torsk

 • Norge eksporterte 2 500 tonn fersk torsk inkl. filet til en verdi av 123 millioner kroner i juli.
 • Volumet økte med 6 prosent.
 • Verdien økte med 30 millioner kroner, eller 32 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Danmark, Tyskland og Sverige var de største markedene for fersk torsk fra Norge i juli.

– Som normalt var eksportvolumet av fersk torsk relativt lavt i juli. Fersk filet hadde en rekordhøy eksportpris på 114 kroner, men en nedgang i eksportvolumet på 10 prosent, til totalt 260 tonn. Det utgjorde en eksportverdi på 30 millioner kroner.

– Det ble eksportert 2 200 tonn fersk hel torsk til en verdi av 92 millioner kroner, noe som er en volumvekst på 8 prosent, eller 150 tonn, og en verdivekst på 34 prosent, eller 23 millioner kroner, sammenlignet med juli i fjor, sier Brækkan.

Eksportprisen på saltfisk var historisk høy i juli

 • Norge eksporterte 1 200 tonn saltfisk til en verdi av 78 millioner kroner i juli.
 • Volumet økte med 5 prosent.
 • Verdien økte med 26 millioner kroner, eller 49 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Portugal, Italia og Spania var de største markedene for norsk saltfisk i juli.

– Eksportprisen for saltet hel torsk fortsetter å øke, og var for første gang over 75 kroner i en enkeltmåned, sier Brækkan.

– Eksportvolumet av saltfisk av torsk til Portugal falt med 4 prosent i juli, til 640 tonn, og en eksportverdi på 50 millioner kroner. Hittil i år har imidlertid eksportvolumet økt med hele 46 prosent, sier Brækkan.

Nedgang for tørrfisk i juli

 • Norge eksporterte 133 tonn tørrfisk til en verdi av 23 millioner kroner i juli.
 • Volumet falt med 46 prosent.
 • Verdien falt med 12 millioner kroner, eller 34 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Italia, Nigeria og USA var de største markedene for norsk tørrfisk i juli.

– Eksportvolumet for tørrfisk av torsk til vårt største tørrfiskmarked Italia falt hele 61 prosent i juli, til kun 40 tonn. Eksportprisen til Italia fortsetter imidlertid å øke, og var 239 kroner per kg siste måned. Det er fremdeles noe lavere enn historiske toppnivåer, sier Brækkan.

Gode priser på nordsjøsild til konsum

 • Norge eksporterte 12 300 tonn sild til en verdi av 166 millioner kroner i juli.
 • Volumet falt med 2 prosent.
 • Verdien økte med 7 millioner kroner, eller 4 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Polen, Nederland og Spania var de største markedene for norsk sild i juli.

De siste to årene har norske fiskere ikke hatt fri tilgang til å fiske nordsjøsild i britisk sone. Dette har ført til en tidligere start på fangstsesongen med mye små sild av lavere kvalitet.

Mer enn halvparten av nordsjøsilda har derfor så langt i år gått til mel og olje. Mindre nordsjøsild til konsum har gitt økte priser på filetprodukter av nordsjøsild, og i juli var snittprisen for skinnfri filet økt med 26 prosent til 20,10 kroner per kilo.

Eksportørene er fornøyd med matjessildsesongen

I år ble det eksportert 7 000 tonn hel fyst nordsjøsild til Nederland i perioden mai – juli, mot 8 100 tonn i fjor, en nedgang på 14 prosent.

– Vanligvis er juni og juli høysesong for eksport av matjessild til Nederland, men på grunn av den tidlige sesongstarten, økte eksporten i mai i år og falt i juni og juli. sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Sjømatrådet.

– Årets matjessesong blir av eksportørene betegnet som en grei sesong og det gikk som forventet gitt tidlig sesongstart. Nederlenderne har fått de volum de ønsket, og årsaken til nedgangen skyldes mer sild på lager som følge av koronapandemiens innvirkning på matjessildsalget, oppsummerer Johnsen.

Egypt har blitt et viktig marked for makrell

 • Norge eksporterte 7 800 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner i juli.
 • Det er en nedgang i volum på 32 prosent.
 • Verdien falt med 23 millioner kroner, eller 14 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Egypt, Vietnam og Litauen var de største markedene for norsk makrell i juli.

– Med en stor makrellkvote og manglende tilgang til å fiske i britisk sone, startet også årets makrellfiske tidlig. Sommermakrellen er ettertraktet i markeder hvor den røykes, som for eksempel i Egypt. Egypt har vokst frem til å bli et viktig marked for både sild og makrell fra Norge. I fjor var Egypt det største marked i volum på sild og makrell samlet, og så langt i år har eksporten av disse to artene økt med 63 prosent, fra 21 000 til 34 000 tonn, sier Johnsen.

Rekeeksporten tredoblet

 • Det ble eksportert 2 300 tonn reker til en verdi av 109 millioner kroner i juli.
 • Det er en økning i volum på 228 prosent.
 • Verdien økte med 52 millioner kroner, eller 92 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Island, Sverige og Kina var de største markedene for norske reker i juli.

Trenden med vekst i eksporten av reker fortsetter. Norske rekelandinger økte i juli, og vi ser også at over 1 100 tonn reker til industrien ble eksportert til Island i juli, mot ingenting i fjor.

For fryste pillede reker ser vi fortsatt vekst til Storbritannia, med en økning på 21 prosent, eller 23 tonn, til totalt 131 tonn, mens volumet til Sverige falt med 43 prosent, eller 81 tonn, til totalt 107 tonn.

Nedgang for kongekrabbe 

 • Norge eksporterte 114 tonn kongekrabbe til en verdi av 62 millioner kroner i juli.
 • Det er en nedgang i volum på 58 prosent.
 • Verdien falt med 55 millioner kroner, eller 47 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • USA, Hong Kong SAR og Sør-Korea var de største markedene for norsk kongekrabbe i juli.

For levende kongekrabbe var eksportvolumet nesten halvert fra juli i fjor, og kun 99 tonn ble eksportert siste måned. Eksportvolumet til USA er uendret på 25 tonn, mens volumet til både Hong Kong SAR og Sør-Korea er mer enn halvert, til henholdsvis 25 og 18 tonn.

Det har vært mer krevende med eksport av levende kongekrabber til de asiatiske markedene generelt. Viktige årsaker til nedgangen er koronarestriksjoner, utfordrende logistikk- og transportforhold og økt konkurranse.

For fryst kongekrabbe ble det kun eksportert 14 tonn i juli, en nedgang på over 80 prosent eller 65 tonn, fra juli i fjor.

Snøkrabbeeksporten falt kraftig 

 • Norge eksporterte 226 tonn snøkrabbe til en verdi av 32 millioner kroner i juli.
 • Det er en reduksjon i volum på 73 prosent.
 • Verdien falt med 168 millioner kroner, eller 84 prosent, sammenlignet med juli i fjor.
 • Vietnam, Danmark og Bulgaria var de største markedene for norsk snøkrabbe i juli.

Landingene av snøkrabbe var langt høyere i årets første måneder, noe som medførte at de store volumene ble eksportert tidlig på året.

I juli var det Vietnam som skilte seg ut med en økning i eksportvolumet på 148 prosent eller 48 tonn, til totalt 80 tonn, mens eksportvolumet til USA falt fra over 100 tonn i fjor til nærmest ingenting i juli i år.