Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.03.2021

Rekerådet for 2021

7 166 tonn

Det endelige kvoterådet for reker i Skagerrak og Norskerenna for 2021 blir på 7166 tonn. Det foreløpige rådet for 2022 blir høyere enn det endelige rådet for 2021, melder Havforskningsinstituttet.

– Da vi inkluderte de mest oppdaterte toktdataene fra januar 2021 pluss de reelle fangstdataene fra 2020 i bestandsmodellen, ble den gytemodne biomassen på starten av 2021 lavere enn det som ble lagt til grunn for et år siden da vi kom med det foreløpige kvoterådet for 2021.

Det sier Guldborg Søvik, bestandsansvarlig for dypvannsreke i Nordsjøen og Skagerrak.

Derfor blir det endelige kvoterådet for 2021 fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) 7166 tonn. Dette er 1587 tonn lavere enn kvoterådet for 2020.

Stabil, men lav biomasse

Den gytemodne biomassen, altså kjønnsmodne hunnreker, i Skagerrak og Norskerenna er fortsatt under ICES sin føre-var-grense på 9900 tonn. Derfor blir det også konservative kvoteråd.

– Gytebiomassen har ligget under føre-var-nivået de siste ti årene, med unntak av 2016. Det skyldes at rekrutteringen er mye lavere enn på 80-, 90- og 2000-tallet. 2013-kullet er den eneste virkelig gode årsklassen siden 2007, sier Søvik.

Lever raskere og kortere i sør

I motsetning til sine artsfrender i Barentshavet, som kan bli opptil 10 år, blir ikke Skagerrak-rekene eldre enn tre-fire år.

– Det skyldes ganske enkelt at det er varmere der enn i Barentshavet. Da vokser og utvikler også rekene seg mye raskere, sier Søvik.

Det foreløpige kvoterådet for 2022 er 10 890 tonn.

– Det er 52 prosent høyere enn det endelige rådet for 2021, sier Søvik.