Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.02.2023

Rekefiskerne møtte Vedum

Finansminister ble oppdatert

Norges Fiskarlag har gjentatte ganger påpekt at rekefiskerne trenger hjelp til å håndtere de store økningene i drivstoffutgifter. – Nå har vi nok en gang møtt finansministeren, som vi opplever forstår næringens utfordringer, sier nestleder Lennart Danielsen i Sør-Norges Fiskarlag.

Etter mange møter og innspill ble det vedtatt en midlertidig tilskuddsordning for flåten i statsbudsjettet for 2023, som nå er åpen for løpende søknader gjennom Garantikassen.

Finansminister Trygve S. Vedum har besøkt rekefiskerne i Sør-Norge ved flere anledninger for å forstå situasjonen til fiskerne og motta innspill til hvordan rekefisket kan utvikles i fremtiden.

Les om vårt forrige møte med Vedum 

Ombord på Rosenvoll

Tirsdag ettermiddag var finansminister Vedum igjen på besøk, denne gang i Mandal.

Han var interessert i status for rekeflåten i dag, og ville diskutere hvordan bevilgningen om kompensasjon på 2,50 kr pr. liter drivstoff avhjelper rekeflåten.

Nestleder i Sør-Norges Fiskarlag, Lennart Danielsen, tok imot finansministeren på reketråleren «Rosenvoll», sammen med fisker Christian Berge og skipper Andreas Salthaug.

Lennart Danielsen sier han vil gi finansministeren skryt for måten han har satt seg inn i situasjonen for fiskerinæringa i Sør-Norge.

-Det er veldig bra at vi har en partileder og finansminister som tar oss på alvor når vi trenger hjelp, selv om vi mener tilskuddet til flåten burde vært større. Vi har møtt en lyttende og oppriktig engasjert minister som ønsker at rekeflåten skal kunne utvikles. Vi har fremmet vårt viktige bidrag til en levende kystkultur og lokal mattradisjon. Dette er vi enige om at skal bestå, oppsummerer Danielsen.

Under møtet fikk finansministeren også innspill på hvordan avgiftspolitikken bør utformes for å stimulere til redusert klimaavtrykk i fiskeflåten.

-I dag må fiskerne forskuttere alt for mange avgifter. Det binder opp kapital som vi trenger til å utvikle oss, sier Danielsen.

De siste årene har mange unge satset på fiskeryrket i Sør-Norge. Fiskerne forklarte Vedum at dagens situasjon for rekeflåten gjør det vanskelig å få ungdom interessert i fiskeriene, og båtene ikke har tilstrekkelig økonomi til å ta med nye rekrutter ombord.

Kort om tilskuddsordningen:

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt «Forskrift om midlertidig tilskudd til drivstoff for kystrekeflåten i 2023». 

  • 21 millioner kroner er avsatt til utbetaling, og tilskudd gis så langt det er midler til utbetaling.
  • Det gis tilskudd med kr. 2,50 per fylte liter avgiftsbelagt drivstoff, bunkret i Norge i år 2023.
  • Det kan søkes om tilskudd inntil 12 ganger, og første søknad kan sendes fra og med februar 2023.

Tilskuddsordningen administreres av Garantikassen for fiskere på vegne av myndighetene. Informasjon og henvisning til søknadsskjema ble lagt ut denne uken.

Følgende fartøy kan søke om tilskudd til drivstoffutgifter til norsk avgiftsbelagt drivstoff som er bunkret i 2023:

a. Fartøy som i henhold til forskrift 17. desember 2020 om midlertidig tilskudd som kompensasjon for CO2-avgift til fartøy som driver fiske og fangst i nære farvann, inngikk i kystrekeflåten for året 2022.

b. Fartøy som ikke omfattes av punkt a, men som dokumenterer at inntekten fra reke og sjøkrepsfisket i sum overstiger 50 % av fangstverdien som bunkringen av drivstoff er opphav til.

Det vil altså være mulig å søke om tilskudd til å drive rekefiske i 2023, selv rekefisket utgjorde mindre enn 50 % av fartøyets inntekt i 2022. Kontakt Garantikassen for detaljer.

Les mer om regelverket for ordningen her:

Søknadsskjema finner du hos Garantikassen

Evt. spørsmål bes rettet til Garantikassen for fiskere:

Telefon: +47 73 54 56 50
E-post: garanti@garantikassen.no