Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.01.2022

Reidar Nilsen i forlis

En savnet, en omkommet

Det er med stor sorg vi i Norges Fiskarlag har mottatt meldingen om at tidligere leder Reidar Nilsen har forlist. Søndag ble fartøyet hans «Peik» funnet på land like ved Sletnes ved Gamvik.

Reidar Nilsen (74) var sammen med sin sønn på veg fra hjemstedet Hasvik for å fiske etter kongekrabbe i Tanafjorden da fartøyet søndag morgen ble meldt savnet. Fartøyet ble etter hvert funnet på land og en av de to ble søndag ettermiddag funnet omkommet. Den andre fiskeren er fremdeles savnet.

-Reidar ledet organisasjonen i 12 år. Mange av oss samarbeidet tett med ham og derfor er det spesielt trist å motta melding om et slikt forlis, sier leder i Norges Fiskarlag Kåre Heggebø.

-Reidar Nilsen deltok senest i november på Fiskarlagets landsmøte og viste nok en gang sitt sterke samfunns- og næringsengasjement da han flere ganger deltok i debatten fra talerstolen under møtet, sier Heggebø.

Reidar Nilsen gikk i 2013 av som leder i Norges Fiskarlag fordi han hadde nådd maksimal fungeringsperiode. To år etter, på landsmøtet i 2015, ble han utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag for sitt omfattende engasjement gjennom flere tiår i organisasjonen.

Under tildelingen i 2015 ble det pekt på at han alltid har vært et samfunnsengasjert menneske og at han har aldri vært redd for å si sin mening, samtidig som han hadde respekt for andres synspunkt. «Med sitt omgjengelige vesen og raushet vekker han stor tillit, både i fiskernes organisasjoner og i det politiske liv,» sa daværende leder Kjell Ingebrigtsen om sin forgjenger da han ble tildelt organisasjonens høyeste æresbevisning.

Reidar Nilsen var styremedlem i Finnmark Fiskarlag i 10 år, hvorav seks år som formann. I tiden som leder av Finnmark Fiskarlag ble han brukt i ulike sammenhenger i Fiskarlagssystemet. Blant annet satt han i ressursfordelingsutvalget i Fiskarlaget i 2001, et utvalg som krevde både kunnskaper og mot til å foreslå reguleringsmekanismer som alle kunne leve av og med.

Reidar var også aktiv i det politiske liv, blant annet satt han i Hasvik kommunestyre i fem perioder, hvorav flere år i formannskapet.

-Vår dypeste medfølelse og varmeste tanker går til den nærmeste familien, sier Kåre Heggebø.

Mandag formiddag opplyser politiet at det var Remi Andre Nilsen (43) som søndag ble funnet omkommet. Reidar Nilsen er fremdeles savnet og det pågår søk etter ham, opplyser politiet.

20220109 Reidar Nilsen Murmansk

I Murmansk. Reidar Nilsen var en av pådriverne for økt samarbeid og kontakt mellom norske og russiske fiskere og sentral da det ble innledet et samarbeid mellom Fiskarlaget og to russiske fiskeriorganisasjoner med sete i Murmansk midt på 2000-tallet. Dette samarbeidet pågår og fungerer fremdeles og regnes som en svært viktig samarbeidskanal mellom næringene i begge land, også med stor betydning for samarbeidet mellom fiskere og myndighetene i både Russland og Norge.