Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.04.2022

Reidar ER funnet

Bekrefter identiteten

Politiet bekrefter fredag at det var den savnede Reidar Nilsen som ble funnet omkommet skjærtorsdag av en turgåer. Arbeidet med å finne årsaken til forliset 9. januar fortsetter.

Reidar Nilsen har vært savnet siden forliset i starten av januar. Sønnen Remi Andre Nilsen ble samme dag funnet omkommet ved stedet der sjarken de to var om bord i ble funnet.

-Vi er glade for at familien nå får en grav og gå til, sier leder Kåre Heggebø i Norges Fiskarlag.Heggebø sier det også er naturlig å rette en stor takk til alle som har deltatt i de ulike søkene etter Fiskarlagets tidligere leder.

-Det er helt naturlig å poengtere at mange fortjener takk og heder for det arbeidet de har lagt ned i søket etter Reidar Nilsen. Det er tøft for etterlatte å ikke få svar og mange har bidratt og gjort en stor innsats for å finne den savnede. Det er både kolleger, offentlig etater og frivillige som har deltatt – og flere private initiativ er også tatt for å bidra til funn. Alt dette sier noen om at vi er et samfunn der vi løfter sammen når alvorlige hendelser og ulykker inntreffer. Dette er flotte verdier vi har i samfunnet og det har stor betydning, påpeker Kåre Heggebø.

Funnet like ved

Politiet opplyser i sin pressemelding fredag at savnede Reidar Nilsen ble funnet omkommet i fjæra i Kvalvika, i Gamvik kommune.

Funnet ble gjort av en turgåer og funnstedet er om lag fem kilometer i luftlinje sør for stedet der sjarken «Peik» ble funnet på land.

Politiet i Finnmark arbeider fortsatt med å kunne si mer om årsaken til forliset. I dette arbeidet har  Havarikommisjonen en viktig rolle.

De har vært involvert fra starten og kartlegger ulike forhold for å forsøke å si noe om årsaksfaktorer i forbindelse med den tragiske hendelsen.