Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.09.2022

Reguleringstiltak kveite

Nytt brev oversendt

Det pågår som kjent en prosess for å etablere en regulering i fisket etter kveite. Våre hovedinnspill ble sendt i september i fjor. Vi har nå gjort en ny henvendelse før avklaring er ventet fra departementet innen et par uker.

Vårt hovedinnspill til kveiteregulering ble behandlet og sendt over til Fiskeridirektoratet sist september. Du kan i sin helhet lese vårt innspill i det vedlagte brevet nedenfor.

Nå har direktoratet sendt over sine anbefalinger til Nærings- og fiskeridepartementet og en endelig avklaring er ventet innen 31. mars.

Norges Fiskarlag vurderer konklusjoner og anbefalinger som er fremmet i notatet fra Fiskeridirektoratet som svært inngripende og begrensende, både i fiske med garn og line etter kveite, at en står i fare for at flere fartøy må avvikle dette fisket da det ikke lenger vil være tilstrekkelig lønnsomhet.

Norges Fiskarlag mener det er svært alvorlig dersom de nye reguleringstiltakene som nå foreslås vil innebære at kveitefisket for den mindre kystflåten i realiteten avvikles. Fiskarlaget har derfor i vårt vedlagte tilleggsbrev datert 20. mars 2023 gitt nærmere kommentarer til de de enkelte reguleringstiltakene.