Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.11.2014

Reguleringsmøtet

9.-10. nov

Det er nå klart at høstens reguleringsmøte hos Fiskeridirektoratet holdes 9.-10. november i Bergen. Norges Fiskarlag behandler våre innspill til møtet i Landsstyret i slutten av oktober.

Det årlige høstmøtet hos Fiskeridirektoratet er et dialogmøte med inviterte deltagere fra alle deler av næringen. Møtet holdes over to dager og har i år en saksliste med 30 punkt.

Reguleringsmøtet er lagt opp slik at alle de inviterte også har anledning til å komme med innspill før møtet. Dette er innspill som publiseres fortløpende på direktoratets nettside. 

Du kan bokstavelig talt følge med selv på innspill til de ulike fiskeriene og sakspunktene selv i denne lenken til Fiskeridirektoratets publiseringsløsning.

Slik foregår det

Det klassiske sakspunktet i dette møtet er: «Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2023».

Organisasjonene inviteres til å komme med sine innspill til denne saken og innspill sendes til direktoratet.

De ulike innspillene publiseres også på forhånd slik at alle deltagere kan se dette før møtet. I møtet diskuteres Fiskeridirektoratets forslag til opplegg til gjennomføringen av det enkelte fiskeriet kommende år, med møtedeltagerne.

Reguleringsmøtet behandler også tilstøtende tema til utøvelse av fisket som: «Påbud om bruk av fangstbegrensingssystem i snurrevad nord for 62°N».

Også her følges samme behandlingsmønster som angitt ovenfor.

Alle saksdokument er normalt publisert om lag to uker før møtet skal holdes.

Vår prosess

Norges Fiskarlag behandler våre innspill til neste års reguleringer i vårt faste årlige reguleringsmøte.

Landsstyrets høstmøte behandler forslag fra våre medlemslag og det gjøres vedtak knyttet til de aller fleste enkeltfiskeri og sakspunkt i direktoratets saksliste.

Landsstyret har sitt møte 25. og 26. oktober.