Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.11.2013

Reguleringsmøte

Bergen 6.-7. nov

Fiskeridirektoratet holder sitt halvårlige reguleringsmøte i Bergen 6. og 7. november. Høingsmøtet er en arena der Fiskeridirektøen drøfter sine forslag til reguleringer og til å orientere om utviklingen i enkelte fiskerier, samt at organisasjonene kommer med sine innspill.

Møtet holdes hos Fiskeridirektoratet i Bergen og det er Fiskeridirektoratet som utarbeider saksdokumenter fø møtet.

Saksdokumentene har fortløpende blitt gjort tilgjengelig på Fiskeridirektoratets hjemmesider, blant annet etter innspill fra Fiskarlaget og de andre organisasjonenene som er invitert til møtet.

Landsstyret vedtok på sitt møte sist uke Fiskarlagets innspill til reguleringer for 2014. Disse sakene er lagt ut i egen sak her på Fiskarlagets nettside.

Klikk her  for å finne sakslisten og de ulike organenes innspill til Reguleringsmøtet som er publisert hos Fiskeridirektoratet.

I Reguleringsmøtet deltar følgende representanter på vegne av Fiskarlaget:

Kjell Ingebrigtsen  (vara Harald Hansen)
Valter Rasmussen
Bjønar Jonassen
Arild Sekkingstad
Jan Ivar Maråk
Paul Gustav Remøy
Jan Birger Jøgensen (bildet)