Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.12.2022

Reguleringer 2023

Fastsettes av NFD

Det vil fortløpende legges ut reguleringer for de ulike fiskeriene fra midten av desember. Vi tar sikte på å gi oversikten fra NFD forløpende.

De ulike reguleringene vil altså fortløpende dukke opp hos Nærings- og fiskeridepartementet når disse fastsettes.

Departementets side på regjeringen.no gir derfor den til enhver tid mest oppdatert informasjonen, mens vi henger oss på og samler reguleringene i ett felles dokument her hos oss.

Deltakerforskriften for 2023 er fastsatt

  • 21.12.2022 Deltakerforskriften regulerer hvem som har adgang til å delta i de viktigste kystfiskeriene, og i den konvensjonelle havfiskeflåtens fiske. Forskriften fastsettes for ett år av gangen.

Regulering av makrell i 2023

  • 21.12.2022 Nærings- og fiskeridepartementet har i dag fastsatt en midlertidig kvote på makrell for 2023 på 100.000 tonn. Den midlertidige prøveordningen med kvotesamarbeid videreføres i 2023.

Regulering av torsk, hyse og sei i 2023

  • 21.12.2022 Nærings- og fiskeridepartementet har vedteke reguleringa av torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord i 2023. Reguleringa blir i det vesentlege vidareført.

Åpner for et direkte fiske på pigghå

  • 21.12.2022 Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å åpne for et direktefiske på pigghå for fartøy under 15 meter som fisker med konvensjonelle redskap

Regulering av fisket etter brosme og lange nord for 62° N i 2023

  • 17.12.2022 Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt regulering for fiske etter brosme og lange nord for 62° N. Den disponible kvoten for norske fartøy er satt til 8 076 tonn brosme og 10 454 tonn lange.

Regulering av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2023

  • 17.12.2022 Torsk i Nordsjøen og Skagerrak for 2023. Den disponible kvoten for norske fartøy er sett til 3 299 tonn i Nordsjøen og 100 tonn i Skagerrak.

Regulering av fisket etter kolmule i 2023

  • 17.12.2022 Nærings- og fiskeridepartementetI kyststatsforhandlingane om kolmule tidlegare i haust vart det semje om å fastsetje ein totalkvote (TAC) på 1 359 629 tonn kolmule i 2023. Dette er i tråd med Det internasjonale havforskingsrådet (ICES) sitt råd.

Regulering av fisket etter norsk vårgytande sild i 2023

  • 17.12.2022 Kyststatane vart i kyststatsforhandlingane om norsk vårgytande sild (nvg-sild) tidlegare i haust samde om at totalkvoten for 2023 blir sett til 511 171 tonn. Noreg har vedteke å føre vidare den norske delen på 76 prosent av totalkvoten (TAC), og norsk kvote for 2023 blir dermed på 383 704 tonn.

Fangst av kongekrabbe i 2023

  • 17.12.2022 Nærings- og fiskeridepartementet har vedteke regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område aust for 26°Ø i 2023. Reguleringa blir vidareført i det vesentlege utan endringar i 2023.

Øker snøkrabbekvoten i 2023

  • 14.12.2022 Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 7790 tonn snøkrabbe for fangst på norsk kontinentalsokkel i 2023. Snøkrabbefangsten kan i fremtiden bli regulert. Les mer ved å klikke deg inn i lenken (over)