Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.12.2020

Reguleringer 2021

Fastsettes løpende

Departementet fastsetter nå løpende reguleringer for 2021. Fiskeridirektøren har fremmet sine forslag til reguleringer og noen fastsettes direkte av Fiskeridirektoratet, mens de fleste er oversendt og  fastsettes endelig av departementet, normalt innen nyttår.

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har 16. desember lagt ut den fastsatte Deltakerforskifta for 2021.

I dagene fremover vil reguleringene for 2021 fastsettes og legges ut fortløpende i denne lenken til NFDs side hos www.regjeringa.no

Slik er rutinen

Normalt sett gjennomfører Fiskeridirektøren på senhøsten en åpen høring der partene får legge frem sine innspill for det kommende året. Dette gjøres i det såkalte reguleringsmøtet.

Dette møtet ble ikke holdt i år på grunn av pandemien. I stedet er det gjennomført en prosess med skriftlige høringer som har erstattet høstens reguleringsmøte.

Du kan se alle høringsdokumentene i denne lenken som går til Fiskeridirektoratets nettside.

På nettsiden er alle forslag til reguleringer for 2021 blitt lagt ut, samt at du fortløpende kan se hva Fiskeridirektøren har landet på som tilråding for 2021 i det som er benevnt som REFERAT i skjemaet.

Saksbehandlingsrutinen er deretter slik at tilrådingen fra Fiskeridirektoratet oversendes Nærings- og fiskeridepartementet, som i sin tur fortløpende kommer med avklaring om hva som blir den endelige beslutningen innen det enkelte fiskeriet for det kommende året.