Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.02.2023

Regler for Sikkerhetskurset

Kort oversikt og info

En enefisker har tatt kontakt med oss med ønske om at det lages en infosak om reglene for sikkerhetskurs for fiskere, satt opp mot aldersfritak og repetisjonskrav. Les infoen nedenfor.

Vi gir og deler mer enn gjerne info som gjør at både enefiskere og andre får en lettere hverdag.

For det er svært mange regler og krav til det å drive fiske. Ett av dem er pålegget om å ha Sikkerhetskurs. Dette er både nyttig og fornuftig, men hvordan var nå dette med repetisjonskrav og annet?

Fagsjef Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag har sammen med Jack-Arild Andersen i Sjøfartsdirektoratet satt opp en kort oversikt over de sentrale kravene til kurs, repetisjon og aldersfritak nedenfor.

Vi har også lagt inn en lenke til Lovdata (nederst) der den fullstendige oversikten over regelverket er å finne.

Dette er fire sentrale krav når det gjelder sikkerhetskurs for fiskere:

  • Alle fiskerne skal minimum gjennomføre sikkerhetskurs for fiskere. For fiskere over 67 år er imidlertid opplæringen frivillig.

  • For fiskerne som har fullført kurs, skal det innen 8 år gjennomføres repetisjonskurs. Om en ikke repeterer kurset innenfor fristen må hele kurset (grunnkurset) tas på nytt.

  • For fiskerne over 60 år er repetisjonskurs frivillig.

  • For personer med personlig sertifikat er imidlertid repetisjonsfrekvensen hvert 5. år (det samme som for sjøfolk for øvrig) og den øvre aldersgrensen på 67 år gjelder ikke.

For detaljert regelverk, se denne lenken til Lovdata